Pad tot huidige pagina

Richtlijnen foto- en filmopnames

De GGD Amsterdam stelt zich uiterst terughoudend op in het verlenen van toestemming voor het maken van audio-, foto-, video- of filmopnames op GGD locaties, met GGD-cliënten en/of GGD-medewerkers.

Illustratie: videocamera

De reden daarvoor is dat de GGD als gezondheidsdienst verantwoordelijk is voor een zorgvuldige uitvoering van de privacywetgeving met betrekking tot haar cliënten en medewerkers.
De GGD concentreert haar aandacht en energie uitsluitend op die zaken die bijdragen aan het verbeteren van haar dienstverlening. De organisatie van opnames rekent zij daar in eerste instantie niet toe.

Daarnaast speelt de hoeveelheid verzoeken die op de GGD afkomt, de begeleiding die zij bij opnames noodzakelijk acht en de kans op verstoringen van de relatie tussen de GGD en haar cliënten een vergaande rol bij haar overwegingen.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van de GGD is dat haar medewerkers en cliënten zonder voorafgaand verleende toestemming van de afdeling Communicatie niet geïnterviewd of tegen hun wil herkenbaar dan wel onherkenbaar in beeld gebracht mogen worden. Daarnaast mag de normale uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord en mogen cliënten niet worden gehinderd.

De afdeling Communicatie is telefonisch te bereiken via toestel (020) 555 5208.