Pad tot huidige pagina

Dakloze gezinnen en jongeren

Lijst

De oorzaak van (dreigende) dakloosheid is meestal in een samenloop van verschillende problemen. De Buurtteams helpen mensen die dakloos zijn of dreigen te worden met praktische hulp en contact met de juiste organisaties.

De Buurtteams melden dakloze gezinnen aan bij de Centrale Toegang voor een woon/opvang traject met begeleiding. Bij acute dakloosheid bij een gezin neemt het Buurtteam contact op met het Informatiepunt Centrale Toegang van GGD Amsterdam en bespreekt wat de opvang mogelijkheden zijn voor noodopvang.

Intercollegiaal overleg

Lijst

Informatiepunt Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang:

U kunt het informatiepunt bellen voor algemene informatie, bijvoorbeeld over de route voor toegang tot de maatschappelijke opvang, of de status van een aanvraag.

Voor intercollegiaal overleg over een specifiek dakloos gezin of jongere mailt u naar cmdg@ggd.amsterdam.nl U krijgt dezelfde dag antwoord.

Dit doet GGD Amsterdam

Coördinatie Centrale Toegang

We coördineren de Centrale Toegang tot Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen op basis van de Wmo. Dit betekent dat we de toegang toetsen voor de opvang van dakloze en thuisloze gezinnen en jongeren in ons werkgebied.

  • We toetsen of mensen die niet of onvoldoende zelfredzaam zijn in aanmerking komen voor begeleid thuis met wooncomponent of beschermd verblijf.
  • Waar nodig verwijzen we door naar andere passende zorg. Denk aan het buurtteam voor een lichtere vorm van ondersteuning of het CIZ voor een WLZ-aanvraag.
  • Samen met de verwijzer kijken we of alle mogelijkheden voldoende zijn onderzocht en ingezet. Bijvoorbeeld ondersteuning door het sociale netwerk, de inzet van voorzieningen of het vinden van alternatieve woonplekken.

Onderzoek na melding

  • De huisarts, het buurtteam of een andere ketenpartner doet samen met de cliënt een melding in Trajectus
  • De GGD onderzoekt of het zorgaanbod binnen de maatschappelijke opvang past bij de problemen en hulpvraag van de cliënt. Het onderzoek kan bestaan uit een gesprek met de cliënt, diagnostiek, een netwerkonderzoek, etc.
  • Op basis van het onderzoek wordt een besluit genomen.

GGD-informatie voor patiënten