Pad tot huidige pagina

Gratis nascholing voor huisartsen: ABR

Lijst

Tuberculose, chlamydia, syfilis, mycoplasma genitalium, het zijn allemaal aandoeningen die met enige regelmaat langskomen in de huisartspraktijk. Wat doet de GGD met deze aandoeningen en hoe kunt u patiënten verwijzen? En antibioticaresistentie en BRMO worden een steeds groter probleem. Wat betekent dit voor u als huisarts?

De afdelingen Infectieziektebestrijding en Tuberculosebestrijding, het Centrum Seksuele Gezondheid en het Streeklaboratorium van GGD Amsterdam hebben in samenwerking met het Zorgnetwerk Antibioticaresistentie NH-FL een gratis nascholing ontwikkeld voor huisartsen waarin al deze onderwerpen worden behandeld.

Aanvragen en inschrijven

Blended learning

In het voorjaar hebben we 3 blended learning nascholingen georganiseerd, bestaand uit een e-learning gevolgd door een fysieke verdiepende bijeenkomst op locatie. Mogelijk herhalen we deze nascholing in het najaar. Als u geïnteresseerd bent, stuurt u dan een mail naar: nascholingABR@ggd.amsterdam.nl

E-learning

De e-learning kan echter ook los gevolgd worden. Deze is geaccrediteerd voor 1,5 punt bij Accreditatiebureau Cluster 1.

De e-learning voltooien neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Om te kunnen starten met de e-learning kunt u zich inschrijven via onderstaande blauwe knop. Elke volgende keer kunt u met de daar verkregen inloggegevens inloggen.

Schrijf u in en bekijk de e-learning