Pad tot huidige pagina

Hittestress

Hitte brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, vooral als de warmte lang aanhoudt en het ’s nachts niet afkoelt. Dit geldt met name voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, hele jonge kinderen en mensen met comorbiditeit. Huisarts en GGD kunnen helpen om de risico’s zo klein mogelijk te maken.

Rol van de huisarts bij de preventie

  • Informeer mensen en verwijs hen naar tips en informatie, zoals op thuisarts.nl Uit onderzoek blijkt dat risicogroepen vaak niet weten dat ze extra risico lopen op dehydratatie of oververhitting.
  • Wees als huisarts of praktijkondersteuner extra alert op hittegerelateerde klachten bij uw kwetsbare patiënten. Het gebruik van bepaalde medicatie, zoals diuretica, bloeddrukverlagers en diabetesmedicatie kan hen extra kwetsbaar maken voor hittestress. De NHG-website en apotheek.nl hebben een handig overzicht:
  • Gebruik de Powerpoint van GGD en Rode Kruis in de wachtkamer: Hittetips

Rol van de GGD en het RIVM

De GGD en het RIVM communiceren rondom en tijdens hittegolven over de risico’s van zomerse hitte.

  • Tijdens een hittegolf kan het RIVM het Nationaal Hitteplan activeren. Het RIVM informeert zorgverleners aan risicogroepen dan over de verwachte omstandigheden en geeft adviezen.
  • Amsterdam heeft nog geen lokaal hitteplan. GGD Leefomgeving geeft tips bij zomerse hitte