Pad tot huidige pagina

Hulp bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Lijst

Bij (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling kunt u advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.

Intercollegiaal overleg

Lijst

Veilig Thuis: 0800 2000 (24/7 bereikbaar)

Via dit algemene  nummer krijgt u de front office aan de lijn. Hier kunt u als arts een terugbelverzoek aanvragen. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld door een vertrouwensarts. Bij spoed buiten kantoortijden wordt een inschatting gemaakt door de front office over passende acties.

Dit doet Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Telefonisch advies

U kunt uw twijfels, vragen en dilemma’s telefonisch bespreken met de vertrouwensarts. De vertrouwensarts geeft advies, ook over het doen van een melding.

Digitaal melden

U kunt een melding doen om uw vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling te laten onderzoeken. Het doen van een melding gaat voor medische professionals altijd online via het meldformulier van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland We adviseren om voor het doen van een digitale melding altijd eerst telefonisch advies te vragen.

Verplichte stap in de meldcode

De KNMG heeft een verplichte meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin is advies vragen aan Veilig Thuis voor u als arts een verplichte stap.

Letselonderzoek forensisch arts van GGD

Als er aangifte is gedaan bij de politie van een incident waarbij letsel is opgelopen, dan kan de betrokkene in aanmerking komen voor een letselonderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan door een forensisch arts van de GGD. Het doel is om het letsel in kaart te brengen voor de politie. Het is geen letselschade-onderzoek. Een letselonderzoek vindt op afspraak plaats bij GGD Amsterdam.


GGD-informatie voor patiënten

  • 0800 - 2000 Gratis telefoonnummer voor advies en om te melden (24/7 bereikbaar)
  • De online chat op 020veiligthuis.nl (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar)