Pad tot huidige pagina

Intercollegiaal overleg

Lijst

Huisartsen uit de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Duivendrecht, Ouder-Amstel en Uithoorn kunnen bij GGD Amsterdam terecht voor collegiaal overleg over een breed scala aan onderwerpen.

 • Streeklaboratorium
 • Infectieziekten
 • Centrum Seksueel Geweld
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Forensische Geneeskunde
 • Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg
 • Veilig Thuis
 • Leefomgeving

Streeklaboratorium

Lijst

Infectieziekten

Voor vragen over en het melden van infectieziekten.

Algemene infectieziekten

Algemene infectieziekten (AIZ):

Corona

Team Corona

 • 020 555 5202 maandag tot en met vrijdag 09.00 – 17.00 uur
 • Buiten kantoortijden (alleen voor vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten): 020 - 555 5555 (7x5). Vraag naar de dienstdoende arts infectieziekten.

Mpox

Centrum voor Seksuele Gezondheid Amsterdam (CSGA):

020 555 5665 maandag tot en met vrijdag 09.00 – 17.00 uur

Schurft

Algemene Infectieziekten (AIZ):

 • 020 555 5566 maandag tot en met vrijdag 08.30 – 17.00 uur.
 • Buiten kantoortijden (alleen voor vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten): 020 555 5555 (7x5). Vraag naar de dienstdoende arts infectieziekten.

Soa's en hiv

Centrum voor Seksuele Gezondheid Amsterdam (CSGA):

020 555 5665 maandag tot en met vrijdag 09.00 – 17.00 uur


Overige afdelingen

Centrum Seksueel Geweld

020 555 5888 24/7 bereikbaar voor hulp en advies bij recent (< 7 dagen) seksueel geweld

Jeugdgezondheidszorg

 • Voor Amsterdam: 020 555 5961 toets 3, maandag tot en met vrijdag 09.00 - 12.00 uur
 • Voor Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Duivendrecht, Uithoorn en Ouder-Amstel): 020 555 5964 toets 3, maandag tot en met vrijdag 08.00 - 17.00 uur

Forensische Geneeskunde

020 555 5555 24/7 bereikbaar

Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (Vangnet)

020 555 5555 24/7 bereikbaar

Veilig Thuis (huiselijk geweld en kindermishandeling)

0800 2000 24/7 bereikbaar. Veilig Thuis is het Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

Leefomgeving

020 555 5405 of mail leefomgeving@ggd.amsterdam.nl

 • De afdeling Leefomgeving adviseert bewoners van ons werkgebied over milieu en gezondheid. Bijvoorbeeld over vocht en schimmel in woningen, luchtkwaliteit, geluid, stank, bodem, elektromagnetische velden, asbest en chemische stoffen.
 • De afdeling adviseert de gemeenten over gezondheid en de ruimtelijke ordening. Ook doen ze onderzoek en beheren ze het luchtmeetnet van de gemeente Amsterdam.