Pad tot huidige pagina

Kinkhoest

Lijst

Meld vermoeden of diagnose kinkhoest bij de GGD

Kinkhoest is een meldingsplichtige ziekte uit de groep B2. Bij een positieve kinhoestdiagnostiek is het verplicht om dit te melden bij de GGD van de woonplaats van de patiënt. Voor Amsterdam-Amstelland is dat GGD Amsterdam.

Kinkhoest melden bij GGD Amsterdam:

Intercollegiaal overleg

Lijst

Algemene Infectieziekten (AIZ): 020 555 5566 maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden (alleen voor vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten): 020 555 5555 (7x5). Vraag naar de dienstdoende arts infectieziektebestrijding.

Streeklab arts-microbioloog: 020 555 5293 maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Dit doet GGD Amsterdam

Bron- en contactonderzoek bij bevestigd geval van kinkhoest

Bij een melding van een patiënt met bevestigde kinkhoest start de GGD een bron- en contactonderzoek. We onderzoeken waar de patiënt de infectie kan hebben opgelopen. Ook kijken we met wie de patiënt in de besmettelijke periode contact heeft gehad. Van al deze contacten gaan we de vaccinatiestatus na. Zo nodig beschermen we ze met vaccinaties of immuunglobulinen.


GGD-informatie voor patiënten

Achtergrondinformatie over kinkhoest