Pad tot huidige pagina

Mazelen

Lijst

Mazelen is een meldingsplichtige ziekte uit de groep B2. Het is één van de meest besmettelijke infectieziekten en wordt veroorzaakt door het morbillivirus. Het virus wordt aerogeen verspreid door hoesten en niezen. Mazelen heeft een bifasisch verloop met koorts, conjunctivitis en verkoudheid gevolgd door een grofvlekkig exantheem, verspreidend van het gelaat naar de extremiteiten. De meest voorkomende complicaties zijn otitis media en onderste luchtweginfecties.

Meld vermoeden of diagnose mazelen bij de GGD

Bij een vermoeden van mazelen is het dringende advies om de patiënt niet naar de praktijk te laten komen in verband met besmettingen in de wachtkamer. Het advies is om cito diagnostiek in te zetten bij een huisbezoek. Neem in deze gevallen contact op met uw microbioloog. De GGD Amsterdam kan ondersteunen in het verrichten van diagnostiek. Bij een positieve mazelendiagnostiek is het verplicht om dit te melden bij de GGD van de woonplaats van de patiënt. Voor Amsterdam-Amstelland is dat GGD Amsterdam.

Mazelen melden bij GGD Amsterdam:

Verhoogd risico door dalende vaccinatiegraad

Het aantal kinderen dat is gevaccineerd binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) daalt de laatste jaren (RIVM 2022). Dit leidt tot een verhoogde kans op verspreiding van mazelen. Iedereen die geen mazeleninfectie heeft doorgemaakt of niet beschermd is door vaccinatie kan het virus krijgen. Zuigelingen van niet-immune moeders en immuungecompromitteerden lopen een verhoogd risico om ernstiger ziek te worden.

Intercollegiaal overleg

Lijst

Algemene Infectieziekten (AIZ): 020 555 5566 maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden (alleen voor vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten): 020 555 5555 (7x5). Vraag naar de dienstdoende arts infectieziektebestrijding.

Streeklab arts-microbioloog: 020 555 5293 maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Dit doet GGD Amsterdam

Bron- en contactonderzoek bij bevestigd geval mazelen

Bij een melding van een patiënt met bevestigde mazelen start de GGD een bron- en contactonderzoek. We onderzoeken waar de patiënt de infectie kan hebben opgelopen. Ook kijken we met wie de patiënt in de besmettelijke periode contact heeft gehad. Van al deze contacten gaan we de vaccinatiestatus na. Zo nodig beschermen we ze met vaccinaties of immuunglobulinen.


GGD-informatie voor patiënten