Pad tot huidige pagina

Meldingsplichtige ziekten

Lijst

Infectieziekten kunnen een groot risico voor de publieke gezondheid zijn. Daarom bestaat er voor een aantal ziekten een wettelijke meldingsplicht. Artsen, laboratoria en instellingen zijn dan verplicht om een melding bij de GGD te doen.

Melden infectieziekten

Lijst

Algemene infectieziekten (AIZ)

Tuberculose

Lijst

Wanneer moet u melden

In de Wet publieke gezondheid zijn meldingsplichtige ziekten ingedeeld in verschillende categorieën (A, B1, B2 en C). Deze indeling is gebaseerd op de maatregelen die de GGD kan opleggen. De termijn om te melden verschilt per categorie.

Scholen, instellingen en kinderopvang

Zorginstellingen, scholen en kinderopvang moeten een melding doen bij de GGD als er een ongewoon hoog aantal gevallen van een bepaald ziektebeeld zijn. Hierbij gaat het om:

  • acute maag- en darmaandoeningen
  • geelzucht
  • huidaandoeningen
  • andere ernstige aandoeningen, zoals hersenvliesontsteking of meerdere gevallen van longontsteking in korte tijd

Bekijk het LCI-overzicht wanneer u welke ziekte moet melden


Dit gebeurt er na uw melding

Na uw melding doen we onderzoek om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. We starten ook een bron- en contactonderzoek en geven advies om verdere verspreiding te voorkomen. Als het nodig is bieden we vaccinaties of andere preventieve maatregelen aan.