Pad tot huidige pagina

Najaarsronde coronaprik start op 2 oktober

De campagne is voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. In eerste instantie kunnen zij alleen op afspraak terecht bij GGD-priklocaties. De najaarsronde start 2 oktober en loopt tot eind december 2023.

Voor wie?

De mensen die in aanmerking komen voor een coronaprik zijn:

  • 60-plussers
  • Volwassenen die een uitnodiging voor de griepprik krijgen*
  • Personen in medisch risicogroepen
  • Zwangere vrouwen
  • Zorgmedewerkers met direct contact met patiënten
  • Personen met een kwetsbaar gezinslid

*Uitnodigingsbrief griepvaccinatie

In de uitnodiging voor de griepvaccinatie kunt u de volgende alinea opnemen:

Coronaprik najaar

Met deze brief wil ik ook de coronaprik onder uw aandacht brengen. Wist u dat u in de doelgroep valt die dit najaar een coronaprik bij de GGD mag halen? Bent u geboren in 1963 of eerder? Dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging per post. Als u tussen  1964 en 2005 bent geboren, ontvangt u geen brief maar kunt u zelf een afspraak maken. Dit kan vanaf 16 oktober via www.planjeprik.nl of, als u geen DigiD heeft, via 0800 – 7070.

Intercollegiaal contact

  • 020 555 5202 (van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur) voor vragen over corona
  • Buiten kantoortijden is de arts infectieziektenbestrijding bereikbaar voor vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten: 020 555 5555 (7x5), vraag naar de arts infectieziektenbestrijding.

Aanmelden NMTW-patiënten

Onlangs is door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) besloten dat huisartsen hun NMTW-patiënten niet meer zullen aanmelden bij de GGD voor covid-19 vaccinatie. Wilt u als huisarts uw NMTW-patiënten toch aanmelden voor thuisvaccinatie door de GGD? Dan kunt u dit alsnog doen. Aanmelden kan via dit aanvraagformulier.

Stop declaraties COVID-19-vaccinaties

Sinds 1 juli 2023 is het voor de GGD niet meer toegestaan om COVID-19-vaccinaties uit te leveren aan huisartsen en zorginstellingen met medische dienst. Dit geldt voor zowel opgetrokken spuiten als flacons. Dit betekent voor u als huisarts dat er ook geen declaraties meer ingediend kunnen worden.

Meer informatie