Pad tot huidige pagina

Risicovolle verwondingen

Lijst

Prik-, bijt- snij- en spataccidenten zijn risicovolle verwondingen. Door bloed-bloedcontact of contact van andere lichaamsvloeistoffen op slijmvliezen of niet-intacte huid kunnen virussen als hepatitis B, hepatitis C of hiv worden overgedragen van de ene op de andere persoon. Bel daarom altijd de GGD bij een risicovolle verwonding.

Is er sprake van een risicovolle verwonding door een dier? Kijk dan op de pagina over rabiës

Intercollegiaal overleg

Lijst

Algemene Infectieziekten (AIZ): 020 555 5566 maandag tot en met vrijdag 08.30 – 17.00 uur. Buiten kantoortijden, alleen voor vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten: 020 555 5555 Vraag naar de dienstdoende arts infectieziektebestrijding.

Dit doet GGD Amsterdam

De GGD maakt een risico-inschatting of er sprake is van virusoverdracht:

  • We beoordelen en registreren elke melding die bij ons binnenkomt.
  • We verzamelen informatie over het incident en de HBV-, HCV- en hiv-status van de verwonde.
  • We proberen de bron op te sporen voor informatie over diens infectiestatus.
  • Als het nodig is, starten we post-expositieprofylaxe met vaccinatie tegen hepatitis B. Eventueel dienen we ook immuunglobulines toe. Bij een reëel risico op hiv starten we zo snel mogelijk met een PEP-kuur.
  • Na het incident zorgen we voor follow up om een eventuele besmetting uit te sluiten.

De medische behandeling of wondverzorging gebeurt bij de huisarts of de huisartsenpost.

Kosten

Als de risicovolle verwonding is ontstaan in de vrije tijd, dan declareert de GGD de kosten bij de zorgverzekeraar.

Is de risicovolle verwonding ontstaan tijdens het werk, dan verrekenen we de kosten met de werkgever. Met een aantal werkgevers hebben we een overeenkomst om de gemaakte kosten direct in rekening te brengen. Er zijn ook organisaties die elders afspraken hebben gemaakt. Patiënten moeten daarom altijd bij hun leidinggevende of bedrijfsarts navragen hoe de afhandeling van de kosten na een risicovolle verwonding geregeld is.


Achtergrondinformatie over risicovolle verwondingen