Pad tot huidige pagina

Shigella

Lijst

Shigella is een besmettelijke darmbacterie die (hevige) diarree veroorzaakt. De GGD Amsterdam ontvangt regelmatig meldingen van shigellose bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). De bacterie wordt onder MSM met name via oroanaal seksueel contact overgedragen. Vaak verdwijnen de klachten vanzelf na 5 tot 10 dagen.

Hoge resistentie

Opvallend bij deze meldingen is de relatief hoge resistentie. Ruim de helft van de gekweekte Shigella bacteriën in het Streeklaboratorium zijn resistent tegen verschillende antibiotica, waaronder ciprofloxacine, azitromycine en cotrimoxazol.

Intercollegiaal overleg

Lijst

  • Algemene Infectieziekten (AIZ): 020 555 5566 maandag tot en met vrijdag 08.30 - 17.00 uur. Buiten kantoortijden (alleen voor vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten): 020 555 5555 (7x5). Vraag naar de dienstdoende arts infectieziektebestrijding.
  • Streeklab arts-microbioloog020 555 5293 maandag tot en met vrijdag 08.30 - 17.00 uur.

Dit doet GGD Amsterdam

Adviezen aan huisartsen

Stuur feces in voor antibiotisch behandelen

We adviseren huisartsen om voor de start van een antibiotische behandeling van (vermoedelijke) shigellose eerst feces in te sturen voor een Shigella PCR en kweek met antibiogram.

In de meeste laboratoria wordt er automatisch gekweekt als de PCR positief is. Check dit bij de arts-microbioloog als u hierover vragen heeft.

Voorlichting en het belang van goede hygiëne

  • Benadruk bij MSM het belang van goede algemene hygiënemaatregelen bij sekscontacten.
  • Informeer MSM dat ze bij (bloederige) diarree contact op moeten nemen met de huisarts.
  • Informeer MSM om bij buikklachten en of (bloederige) diarree maatregelen te nemen om besmetting van anderen te voorkomen:
    • handen wassen na toiletgebruik en voor het eten,
    • onthouding van seksuele handelingen.

Bron- en contactonderzoek

Bij een melding van een patiënt met shigella start de GGD een bron- en contactonderzoek. We onderzoeken waar de patiënt de infectie kan hebben opgelopen. Ook kijken we met wie de patiënt in de besmettelijke periode contact heeft gehad. In afstemming met de patiënt worden de contacten geïnformeerd worden over het gelopen risico.


GGD-informatie voor patiënten