Pad tot huidige pagina

Meisjesbesnijdenis / Vrouwelijke genitale verminking (VGV)

Lijst

Meisjesbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een vorm van kindermishandeling met ernstige gezondheidsrisico's, zowel lichamelijk als geestelijk. VGV is strafbaar in Nederland, ook als de besnijdenis in het buitenland is uitgevoerd. Vermoedt u dat een besnijdenis is uitgevoerd, of dat een meisje risico loopt om besneden te worden? Volg dan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Intercollegiaal overleg

Lijst

Dit doet GGD Amsterdam

In Amsterdam wonen bijna 15.000 vrouwen en meisjes die mogelijk besneden zijn of risico lopen op een besnijdenis. Het gaat om vrouwen en meisjes die zelf afkomstig zijn uit een risicoland voor VGV, of waarvan één of beide ouders uit een risicoland komen.

Preventie en nazorg

  • Verwijs besneden meisjes en meisjes die risico lopen naar de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ). JGZ maakt het onderwerp bespreekbaar en maakt een inschatting of het meisje en eventuele andere meisjes in het gezin risico lopen om besneden te worden.
  • Verwijs besneden vrouwen naar het VGV-nazorgspreekuur van de GGD op donderdagmiddag in OLVG West.
  • Heeft u een vermoeden van een reeds uitgevoerde besnijdenis? Of vermoedt u dat  een meisje of vrouw risico loopt om besneden te worden? Bel Veilig Thuis en vraag naar een vertrouwensarts.

Sleutelpersonen uit de gemeenschap

U kunt gratis gebruikmaken van onze sleutelpersonen. Sleutelpersonen zijn getrainde vrijwilligers uit de gemeenschappen waar VGV voorkomt die vrouwen kunnen begeleiden bij een bezoek aan de huisarts, hulpverlener of het nazorgspreekuur. Ook geven zij voorlichting aan professionals.

Neem voor meer informatie contact op met de Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN): 020 486 16 28.