(Zorg)instellingen

14 december 2020

Er is een pagina met informatie specifiek gericht op huisartsen.

Wat doet de afdeling Infectieziekten van de GGD?

 • Het geven van voorlichting en adviezen over de preventie en risico's van infectieziekten aan de bevolking en instellingen in Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Aalsmeer.
 • Bron- en contactopsporing. Bronopsporing houdt in het zo spoedig mogelijk zien te achterhalen waar of door wie of wat een patiënt is besmet. Contactonderzoek is het inventariseren van contacten van besmette patiënten. Op deze manier kunnen maatregelen worden genomen om verdere besmetting en verspreiding van infectieziekten tegen te gaan.
 • Het adviseren van preventieve medicijnen of het geven van vaccinaties. Het geven van hygiëne-adviezen.
 • Onderzoek naar zogenaamde meldingsplichtige infectieziekten maar ook naar andere infectieziekten die van belang zijn voor de gezondheid van de bevolking inhet werkgebied van de GGD Amsterdam.

Intercollegiaal overleg

Voor intercollegiaal overleg is de afdeling Infectieziekten bereikbaar:

 • Dagelijks van 08.00 - 20.00 uur: (020) 555 5105.
 • Daarbuiten: (020) 555 5555, vragen naar de dienstdoende arts infectieziekten.

Corona

Aanvraag diagnostiek bij patiënten/cliënten:

 • Maandag t/m vrijdag: 08.30 – 17.30 uur: 020 - 555 5293.
 • Maandag t/m vrijdag: 17.30 – 20.00 uur en zaterdag/zondag 08.00 – 20.00 uur: 020 - 555 5105.

Aanvragen diagnostiek bij zorgmedewerkers:

 • Maandag t/m zondag: 08.00 – 20.00 uur: 020 - 555 5105.

Overige vragen:

 • Maandag t/m zondag: 08.00 – 20.00 uur: 020 - 555 5105.
 • Maandag t/m zondag: 20.00 – 08.00 uur: 020 - 555 5555 (indien het niet kan wachten tot de volgende werkdag).