Afdeling Infectieziekten

Er is een pagina met informatie specifiek gericht op (huis)artsen.

Wat doet de team Infectieziekten van de GGD?

 • Het team geeft voorlichting en adviezen over de preventie en risico's van infectieziekten aan de bevolking en instellingen in Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Aalsmeer.
 • Bron- en contactopsporing: bronopsporing houdt in het achterhalen waar of door wie of wat een patiënt is besmet. Contactonderzoek is het inventariseren van contacten van besmette patiënten. Op deze manier kunnen maatregelen worden genomen om verdere besmetting en verspreiding van infectieziekten tegen te gaan.
 • Het team adviseert preventieve medicijnen of het geven van vaccinaties.
 • Het team geeft hygiëne-adviezen.
 • Het team doet onderzoek naar zogenaamde meldingsplichtige infectieziekten maar ook naar andere infectieziekten die van belang zijn voor de gezondheid van de bevolking in de regio van de GGD Amsterdam.

Wanneer kan ik o.a. contact opnemen met de afdeling Infectieziekten?

 • U heeft zich geprikt aan een naald of u heeft een andere risicovolle verwonding gehad. Zie de folder over Risicovolle verwondingen.
 • U heeft van uw huisarts/specialist te horen gekregen dat u een besmettelijke ziekte heeft en dat hij/zij de afdeling infectieziekten hiervan op de hoogte stelt.
 • U heeft gehoord dat er op het kinderdagverblijf van uw kind een besmettelijke ziekte heerst.
 • U bent in het buitenland gebeten door een zoogdier en heeft mogelijk een risico gelopen op rabiës (hondsdolheid).
 • U heeft vragen over infectieziekten.
 • U werkt in een instelling en wilt melden dat er een ongewoon aantal zieken is.

Vergoedt mijn verzekeraar het GGD-bezoek aan het team infectieziektebestrijding?

U bezoekt de GGD als u een infectieziekte hebt. De GGD maakt kosten voor een vaccinatie en/of eventueel (vervolg)onderzoek. De GGD declareert deze kosten bij uw zorgverzekeraar, net als wanneer de huisarts dit zou doen. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten meestal. In uw zorgverzekering is een eigen risico opgenomen. Het eigen risico is een bedrag dat u elk jaar eerst zelf moet betalen. Daarna betaalt uw zorgverzekering de kosten voor zorg. Alleen mensen die 18 jaar of ouder zijn, betalen dit eigen risico.

Neemt u voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan u vertellen welke zorgkosten worden vergoed, wat uw polisvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd.