Pad tot huidige pagina

Intercollegiaal overleg

Intercollegiaal overleg team Algemene Infectieziekten

  • 020 555 5566, maandag tot en met vrijdag 08.30 - 17.00 uur
  • Buiten kantoortijden: 020 555 5555, vraag naar de dienstdoende arts infectieziekten. Alleen voor vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, bijvoorbeeld prikaccidenten, risico op rabiës

E-mail: infectieziekten@ggd.amsterdam.nl

Inloop

Van maandag tot en met vrijdag hebben wij een inloopspreekuur tussen 10.00 - 11.30 uur en tussen 14.00 en 15.30 uur.

Team Infectieziekten is gevestigd op de Nieuwe Achtergracht 100, derde verdieping. Volg de zwarte lijn en kies een nummer voor team Infectieziekten.