Pad tot huidige pagina

Bloed laten prikken en monsters aanleveren

27 februari 2018

Bloedafname en monsters inleveren bij GGD Amsterdam

Uw huisarts of verloskundige kan u voor bloedafname naar de GGD sturen. U kunt hiervoor naar de hoofdlocatie: Nieuwe Achtergracht 100, op de 3e etage. Daar kunt u terecht van maandag t/m vrijdag 11.30-12.00 uur.

Op verzoek van uw huisarts of verloskundige kunt u ook persoonlijk monsters bij het Streeklaboratorium afgeven. U moet zijn op de locatie Nieuwe Achtergracht 100, op de 4e etage bij de receptie van het Streeklaboratorium. U kunt hier terecht van maandag t/m vrijdag tussen 8.30-17.00 uur en in het weekend en op feestdagen tussen 09:00-10:00 uur.

Bloedafname en  monsters inleveren bij een van de prikpunten van Atalmedial

Het Streeklaboratorium van de GGD Amsterdam maakt gebruik van het prikpuntennetwerk van Atalmedial. U kunt bloed laten afnemen bij een van de vele prikpunten van Atalmedial.

Zie voor de locaties en openingstijden de website van Atal https://www.atalmedial.nl/patient/locaties-en-openingstijden/  of bel: 088 0037 735 (ma t/m vr: 08.00 - 17.00 uur).

Bloedonderzoek naar malaria alleen op de GGD

Het maken van een dikke druppelpreparaat behoeft speciale expertise, die niet op de prikpunten van ATAL-Medial voorhanden is. Afgenomen bloed middels venapunctie moet binnen 30 minuten verwerkt worden voor het maken van een dikke druppel. Het Streeklaboratorium kan op doordeweekse dagen van 9:00-17:00 uur malariadiagnostiek via een vingerprik aanbieden (alleen malaria) of via een venapunctie (in het geval dat ook diagnostiek naar Dengue, Chikungunya of Zikavirus gewenst is). Het Streeklaboratorium heeft helaas niet de mogelijkheid om bloed af te nemen voor klinisch chemische bepalingen. Desgewenst dient de patiënt tweemaal bloed af te laten nemen, zowel bij een prikpunt van ATAL-Medial als vingerprikbloed op het Streeklaboratorium voor de dikke druppel. Wij verzoeken u in geval van malariadiagnostiek telefonisch contact op te nemen met de dienstdoende arts-microbioloog op telefoonnummer 020-5555293. Deze zal u vragen naar klinische gegevens, reisanamnese en het gebruik van malariaprofylaxe. Indien de arts-microbioloog op de hoogte is van de aanvraag kan de diagnostiek gecoördineerd worden en de uitslag tijdig aan u worden teruggekoppeld.