Algemene voorwaarden

20 februari 2018

Het streeklaboratorium heeft algemene voorwaarden opgesteld ten aanzien van de dienstverlening. Deze hebben betrekking op het aanvragen van onderzoek, het verzenden van patiëntenmateriaal, op de analyse en op de facturering. Door een aanvraag voor onderzoek in te dienen verklaart de aanvrager akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. (PDF, 95 kB)
U kunt hiervan ook een gedrukte versie aanvragen: sla@ggd.amsterdam.nl