Pad tot huidige pagina

Contactgegevens

De afdeling Tuberculosebestrijding is van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (020) 555 5240, van 9.00 tot 11.00 uur of van 13.30 tot 16.30 uur. Op vrijdag is de afdeling telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur.

U kunt ook mailen naar: tbc@ggd.amsterdam.nl

Adres
Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
tbc@ggd.amsterdam.nl

Intercollegiaal overleg
Zorgprofessionals als huisartsen, specialisten, eerste lijn etc. kunnen gebruik maken van bovenstaand e-mailadres of voor intercollegiaal overleg bellen met (020) 555 3891 (let wel, vragen van cliënten worden via dit telefoonnummer niet beantwoord).

> Meer informatie voor huisartsen

Legitimatie
Neem voor een afspraak bij de tuberculose afdeling van de GGD altijd een geldig identiteitsbewijs mee. Dit is verplicht omdat de zorgverlener moet controleren of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Het wordt gebruikt om fouten en persoonsverwisseling te voorkomen bij uitwisselen van informatie. Kijk voor meer informatie over het Burgerservicenummer op de website van de Rijksoverheid.

Bij volgende afspraken kan de medewerker opnieuw om uw legitimatie vragen. Neem daarom bij ieder bezoek aan de GGD een geldig identiteitsbewijs mee.

Vergoeding zorgverzekeraar

Soms is een onderzoek, een verklaring of de behandeling van Tuberculose gratis. Maar niet altijd. U kunt hier meer informatie vinden over vergoedingen en eigen risico.

De GGD maakt kosten voor onderzoek en behandeling. Sinds 1 april 2014 declareert de GGD Amsterdam de kosten van eventueel aanvullend onderzoek bij vermoeden van tuberculose(infectie) bij uw zorgverzekeraar. Mogelijk heeft dit gevolgen voor uw eigen risico. Wij houden hierbij de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgestelde tarieven aan. Neemt u voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar, of raadpleeg uw polis.

Voor kinderen onder de 18 jaar worden alle kosten vergoed door de zorgverzekeraar.

De tarieven voor de verschillende onderzoeken zijn (per 1 januari 2023):

 • Tuberculinehuidtest (Mantoux) € 39,50
 • BCG vaccinatie € 56,00
 • X-thorax € 51,00
 • IGRA (Immune Gamma Release Assay): € 46,52
 • De consultprijs wordt nog bepaald
U kunt alleen met pin betalen.

Informatie voor de cliënten van de afdeling Tuberculosebestrijding over het Elektronisch Patiënt-/Cliëntdossier

Voor de behandeling van Tuberculose (TBC) is het belangrijk dat medewerkers van de afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD informatie over de cliënt hebben. Het gaat om persoonsgegevens, waaronder het Burgerservicenummer (BSN) en medische gegevens over het onderzoek dat de cliënt ondergaat. Deze gegevens worden vastgelegd in een landelijk elektronisch cliëntendossier van de Tuberculosebestrijding van de GGD’en in Nederland. Deze gegevens zijn hierdoor toegankelijk voor alle zorgprofessionals die bij de behandeling betrokken zijn. Ten aanzien van de informatie in het cliëntendossier nemen de medewerkers van de Tuberculosebestrijding de wettelijke voorschriften met betrekking tot bescherming van de privacy in acht.
Via www.ggd.amsterdam.nl/privacy/ kunt u meer informatie krijgen.

Rechten cliënten

De cliënt heeft het recht te verzoeken tot:

 1. Inzage van gegevens
 2. Correctie/aanvulling gegevens
 3. Bezwaar uitwisseling met derden die niet direct betrokken zijn bij de behandeling
 4. Overdracht van gegevens aan een andere zorgverlener
 5. Voortijdige beëindiging van de behandelovereenkomst
 6. Verwijdering van gegevens
 7. Bezwaar tegen verdere verwerking.

U kunt hiervoor een formulier invullen, dat beschikbaar is bij de balie van de afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD.

Folders

Informatie over tuberculose, onderzoek en behandeling is schriftelijk beschikbaar. Hier vindt u het landelijk beschikbare voorlichtingsmateriaal dat aangeboden wordt door KNCV tuberculosefonds.

Gegevens opvragen

Soms is het nodig om in overleg met u, gegevens van u bij een andere zorgverlener op te vragen. Zoals een röntgenfoto of medische gegevens.

Verwerking gegevens tuberculose

Het RIVM verzamelt, analyseert en rapporteert in nauwe samenwerking met de afdelingen tbc-bestrijding van de GGD en KNCV Tuberculosefonds gegevens over het vóórkomen van tuberculose in Nederland.

Melding van tuberculose

Tuberculose is volgens de Wet publieke gezondheid een melding plichtige ziekte uit groep B1. In de Wet publieke gezondheid is vastgelegd dat alle gevallen van tuberculose binnen één werkdag door de arts die de diagnose heeft gesteld en/of door het hoofd van het laboratorium moeten worden gemeld aan de afdeling tbc-bestrijding van de GGD in hun regio. De arts die de diagnose stelt (of een proefbehandeling begint), meldt dit bij de arts of verpleegkundige van de GGD afdeling tbc-bestrijding. Daarna wordt de patiënt elektronisch gemeld in een landelijk register.
De melding gebeurt elektronisch in het Infectieziekte Surveillance Informatie Systeem van het RIVM. Vanuit het RIVM worden gegevens op een veilige en overzichtelijke manier gerapporteerd aan het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb).