Pad tot huidige pagina

Contactgegevens

19 februari 2018

Afspraak maken bij de afdeling Tuberculosebestrijding

De afdeling Tuberculosebestrijding is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar voor het maken van een afspraak via telefoonnummer (020) 555 5240.

  • bellen 's ochtends tussen 9.00 en 11.00 uur of
  • 's middags van 13.30 tot 16.30 uur

Spreekuur aangepast
Bezoekers en patiënten kunnen vanaf 1 november 2017 alleen nog terecht op afspraak. Het inloopspreekuur is vervallen.

Adres
Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
tbc@ggd.amsterdam.nl

Intercollegiaal overleg
Zorgprofessionals als huisartsen, specialisten, eerste lijn etc. kunnen gebruik maken van bovenstaand e-mailadres of voor intercollegiaal overleg bellen met (020) 555 3891 (let wel, vragen van cliënten worden via dit telefoonnummer niet beantwoord).

> Meer informatie voor huisartsen

Legitimatie

Neem voor een afspraak bij de tuberculose afdeling van de GGD altijd een geldig  identiteitsbewijs mee. Dit is verplicht omdat de zorgverlener moet controleren of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Het wordt gebruikt om fouten en persoonsverwisseling te voorkomen bij uitwisselen van informatie. Kijk voor meer informatie over het Burgerservicenummer op de website van de Rijksoverheid.

Bij volgende afspraken kan de medewerker opnieuw om uw legitimatie vragen. Neem daarom bij ieder bezoek aan de GGD een geldig identiteitsbewijs mee.

Vergoeding zorgverzekeraar

Soms is een onderzoek, een verklaring of de behandeling van Tuberculose gratis. Maar niet altijd. U kunt hier meer informatie vinden over vergoedingen en eigen risico.

De GGD maakt kosten voor onderzoek en behandeling. Sinds 1 april 2014 declareert de GGD Amsterdam de kosten van eventueel aanvullend onderzoek bij vermoeden van tuberculose(infectie) bij uw zorgverzekeraar. Mogelijk heeft dit gevolgen voor uw eigen risico. Wij houden hierbij de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgestelde tarieven aan. Neemt u voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar, of raadpleeg uw polis.

Voor kinderen onder de 18 jaar worden alle kosten vergoed door de zorgverzekeraar.

De tarieven voor de verschillende onderzoeken zijn:

  • Tuberculinehuidtest (Mantoux) € 28,55
  • BCG vaccinatie € 48,97
  • X-thorax € 43,66
  • IGRA (Immune Gamma Release Assay) € 39,33

Elektronisch Patiënt-/Cliëntdossier

Bij elk bezoek aan de GGD afdeling tuberculosebestrijding worden gegevens over u geregistreerd. Het gaat om persoonsgegevens, waaronder uw Burgerservicenummer (BSN) en medische gegevens over het onderzoek dat u ondergaat. Deze gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier dat door alle afdelingen tuberculosebestrijding van GGD-en in Nederland wordt gebruikt.

De afdeling tuberculosebestrijding van de GGD waar u nu onder behandeling bent, kan op deze manier ook gegevens die over u bekend zijn bij de afdeling tuberculosebestrijding van een andere GGD inzien.

De informatie in uw medisch dossier is altijd medisch geheim. Bij verhuizing kunnen uw gegevens overgedragen worden aan een andere GGD.

Bezwaarformulier EPD

Wanneer u bezwaar maakt tegen het inzien van uw gegevens en/of eventuele overdracht van uw medisch dossier aan een andere GGD, kunt u dat kenbaar maken door het bezwaarformulier in te vullen. Dit formulier kunt u aanvragen en inleveren bij de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD. Uw dossier wordt dan onzichtbaar gemaakt voor de andere GGD-en.

Als u geen formulier invult, gaan we ervan uit dat u toestemming geeft voor inzage van al uw bij ons bekende gegevens door een andere GGD afdeling tuberculosebestrijding, als dat voor uw persoonlijke gezondheid (of die van anderen) van belang is.

Folders

Informatie over tuberculose, onderzoek en behandeling is schriftelijk beschikbaar. Hier vindt u het landelijk beschikbare voorlichtingsmateriaal dat aangeboden wordt door KNCV tuberculosefonds.

Osiris

Als de ziekte Tuberculose wordt vastgesteld moet de behandeld arts dit melden aan de GGD. Dit is bij wet verplicht. De GGD verzamelt informatie over deze infectieziekte, onder andere de klachten, de verrichte diagnostiek, uitslagen van diagnostiek en hoe en waar de mogelijke besmetting heeft plaats gevonden. Alle informatie komt in het registratiesysteem Osiris, dat beheerd wordt door het RIVM.

Door surveillance (systematische gegevensverzameling) van meldingsplichtige infectieziekten kunnen we infectieziekten beter bestrijden en verspreiding voorkomen. Hierdoor weten we hoe vaak ze voorkomen, waar ze voorkomen, bij welke bevolkingsgroepen en wat de beste behandeling is.