Pad tot huidige pagina

Over tuberculose

Tuberculose (tbc) is een ernstige ziekte. Deze wordt veroorzaakt door de tuberculose-bacterie. Tbc zit vooral in de longen, maar soms ook op andere plekken in het lichaam. Mensen met besmettelijke tuberculose kunnen de bacterie doorgeven door hoesten en niezen.

Zo herkent u tuberculose

De meest voorkomende klachten van tuberculose zijn hoesten (soms met bloed), koorts, vermoeidheid, afvallen en nachtzweten. Heeft u deze klachten? Vraag uw huisarts of verwijzing naar de GGD nodig is.

Verschil tussen besmet en ziek zijn

Als u besmet bent met de tuberculose-bacterie, wordt u meestal niet ziek. Uiteindelijk krijgt ongeveer 10 procent van de besmette mensen tuberculose. Dit kan een paar maanden na de besmetting zijn, maar kan ook na vele jaren pas gebeuren. Als u een verminderde afweer heeft door medicijnen of ziekte, dan heeft u een grotere kans om ziek te worden.

Meer kans op besmetting

Sommige mensen hebben meer kans om besmet te raken door de tuberculose-bacterie:

  • Mensen die met iemand met besmettelijke tuberculose in dezelfde ruimte zijn geweest. Geldt dit voor u? Bekijk of in aanmerking komt voor bron- en contactonderzoek
  • Mensen die reizen naar gebieden waar tuberculose veel voorkomt, bijvoorbeeld Afrika, Azië en Oost-Europa. Geldt dit voor u? Neem contact met ons op om te bespreken wat u kunt doen om uzelf te beschermen.

Meer informatie