Pad tot huidige pagina

Overzichtspagina telefoonnummers

11 december 2020

Telefoonnummers voor intercollegiaal overleg

Algemene Infectieziekten (anders dan corona)

 • Tijdens kantoortijden (08.30-17:00 uur): (020) 555 5337.
 • Buiten kantooruren: (020) 555 5555, vragen naar de dienstdoende arts infectieziekten.
  E-mail infectieziekten@ggd.amsterdam.nl

Corona

Aanvraag diagnostiek bij patiënten/cliënten en zorgprofessionals:

 • Ma t/m zo 08.00 – 20.00 uur: 020 - 555 5105.

Overige vragen:

 • Ma t/m zo 08.00 – 20.00 uur:  020 - 555 5105.
 • Kan het echt niet wachten tot de volgende werkdag? Bel dan tussen 20.00 en 08.00 uur naar 020 - 555 5555.

Streeklaboratorium

 • Tijdens kantooruren: (020) 555 5293 (arts-microbioloog) en (020) 555 5275 (receptie).
 • Aanvragen alle transportmedia en benodigdheden (voor inzenders kosteloos): telefonisch via receptie of per mail: sla@ggd.amsterdam.nl.

Tuberculosebestrijding

 • Tijdens kantooruren: (020) 555 3891.
  (E-mail: tbc@ggd.amsterdam.nl).
 • Buiten kantooruren: (020) 555 5555.

Soa-polikliniek

 • Tijdens kantooruren: (020) 555 5665.

Centrum Seksueel Geweld

 • Voor hulp/advies bij recent (< 7 dagen) seksueel geweld 24/7 bereikbaar via (020) 5555 888.

Veilig Thuis

 • Meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld 24/7: (020) 798 3798.

Forensische geneeskunde

 • Tijdens en buiten kantooruren (020) 555 5555.

Jeugdgezondheidszorg

 • (020) 555 5961.

  op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

MGGZ (Vangnet)

 • Tijdens en buiten kantooruren (020) 555 5555.