Pad tot huidige pagina

Overzichtspagina telefoonnummers

10 maart 2020

Telefoonnummers voor intercollegiaal overleg

Infectieziekten

 • Tijdens kantoortijden (08.30-17:00 uur): (020) 555 5105.
 • Buiten kantooruren: (020) 555 5555, vragen naar de dienstdoende arts infectieziekten. E-mail infectieziekten@ggd.amsterdam.nl

Streeklaboratorium

 • Tijdens kantooruren: (020) 555 5293 (arts-microbioloog) en (020) 555 5275 (receptie).
 • Aanvragen alle transportmedia en benodigdheden (voor inzenders kosteloos): telefonisch via receptie of per e-mail.

Tuberculosebestrijding

 • Tijdens kantooruren: (020) 555 3891. (e-mail)
 • Buiten kantooruren: (020) 555 5555

Soa-polikliniek

 • Tijdens kantooruren: (020) 555 5665.

Centrum Seksueel Geweld

 • Voor hulp/advies bij recent (< 7 dagen) seksueel geweld 24/7 bereikbaar via (020) 5555 888.

Veilig Thuis

 • Meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld 24/7: (020) 798 3798.

Forensische geneeskunde

 • Tijdens en buiten kantooruren (020) 555 5555

Jeugdgezondheidszorg

 • (020) 555 5961

  op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

MGGZ (Vangnet)

 • Tijdens en buiten kantooruren (020) 555 5555