Pad tot huidige pagina

Veilig thuis

Wilt u advies of heeft u hulp nodig voor een ander en/of uzelf? Dan kunt u terecht bij Veilig Thuis.

Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties en biedt perspectief, waardoor mensen weer toekomst hebben. U kunt vragen stellen of uw hart luchten. U krijgt een hulpverlener aan de telefoon, die aandachtig naar uw verhaal luistert, uw vragen beantwoordt en advies geeft. Ook kijkt de hulpverlener samen met u of en zo ja welke professionele hulp er nodig is.

Bereikbaarheid Veilig Thuis

Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch gratis te bereiken via 0800-2000 en via de website www.020veiligthuis.nl

Naast telefonisch advies en informatie heeft de organisatie ook een interventieteam klaar staan dat 24 uur per dag aanwezig is om ter plaatse te beoordelen wat er aan de hand is.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Sinds 1 januari 2015 zijn de advies-, meld- en steunpunten huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Amsterdam-Amstelland samengevoegd tot één advies- en meldpunt: Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland werkt voor de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In Veilig Thuis zitten de voormalige organisaties: Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam, Steunpunt Huiselijk Geweld Amstelland, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Vangnet jeugd (GGD).

Slachtoffers, plegers, professionals en betrokkenen kunnen bij het advies- en meldpunt Veilig Thuis terecht voor advies, informatie, of het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Fysiek geweld is bij velen de eerste gedachte, maar er zijn veel vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, van ouderenmishandeling tot eergerelateerd geweld en van huwelijksdwang tot kind-oudermishandeling.

Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Op 9 december 2014 heeft het college van B&W de ‘Regioaanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling, op weg naar duurzame veiligheid’ vastgesteld.

Dit is het beleidskader voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling voor de jaren 2015-2020 in de regio Amsterdam-Amstelland. Veilig Thuis is onderdeel van de regioaanpak.