Pad tot huidige pagina

Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)

Meisjesbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een vorm van kindermishandeling met ernstige lichamelijke en geestelijke gezondheidsrisico's. VGV is in Nederland wettelijk verboden, ook als de besnijdenis in het buitenland is uitgevoerd.

Gevolgen van VGV

De kans op lichamelijke klachten en medische complicaties is groot bij VGV:

  • Meisjes kunnen tijdens de ingreep veel bloed verliezen en zelfs aan de besnijdenis overlijden
  • Veel vrouwen houden hun leven lang pijn en klachten door de besnijdenis
  • VGV kan psychische klachten en seksuele problemen veroorzaken
  • Bevallingen zijn bij besneden vrouwen vaak gecompliceerd

In Amsterdam lopen ongeveer 15.000 meisjes van 0 tot 19 jaar het risico besneden te worden. Zij of hun ouders komen uit een land waar meisjesbesnijdenis veel voorkomt.

Onwetendheid

Veel vrouwen die zijn besneden ervaren klachten, maar weten niet dat deze klachten door een besnijdenis kunnen zijn veroorzaakt. Ze schakelen daarom geen hulp in. Wanneer vrouwen wel de relatie leggen tussen besnijdenis en gezondheidsrisico’s, is een gesprek over het niet accepteren van VGV in Nederland mogelijk.

Preventie

Vroegsignalering

In Amsterdam werken verschillende ketenpartners samen om VGV zo vroeg mogelijk te signaleren én te voorkomen. Zij zetten zich ook samen in bij het vervolgtraject na signalering. Dit sluit aan op de lokale keten van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze ketenpartners horen bij het Professioneel netwerk tegen meisjesbesnijdenis

Jeugdgezondheidszorg

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD zet zich actief in om VGV te voorkomen en te bestrijden. Wanneer ouders van een dochter (in de leeftijd van 0 tot 19 jaar) afkomstig zijn uit een VGV risicoland, wordt het onderwerp bespreekbaar gemaakt. Ook wordt dan een inschatting gemaakt of het meisje risico loopt om besneden te worden.

Sleutelpersonen

Zelforganisaties van de betrokken doelgroepen zetten zich in voor preventie van VGV en spelen een belangrijke rol in de keten. Sleutelpersonen uit deze organisaties zijn getraind in het geven van voorlichting om meisjesbesnijdenis te voorkomen.

VGV-nazorgspreekuur Amsterdam

Vrouwen die genitaal besneden zijn kunnen voor medische en psychologische nazorg terecht bij het VGV nazorgspreekuur van de GGD. Met een speciaal opgeleide verpleegkundige kunnen zij bespreken welke vragen of gezondheidsklachten ze ervaren. Dan wordt een plan gemaakt voor vervolgstappen. Indien nodig verwijst de verpleegkundige naar een (medisch) specialist, zoals een gynaecoloog, uroloog, psycholoog-seksuoloog NVVS en/of een bekkenbodemfysiotherapeut die ervaring met dit onderwerp heeft.

Meer informatie

Meisjesbesnijdenis / VGV op de website van Pharos