Letselspreekuur Plus

Lijst

Dit forensisch spreekuur is speciaal voor kwetsbare personen zoals ouderen, kinderen en verstandelijk beperkten bij wie een vermoeden bestaat van fysieke mishandeling en/of seksueel misbruik. Zij zijn bij letsel vaak niet goed in staat hun eigen verhaal te vertellen.

Lijst

Verschil met letselspreekuur

Er bestaat al een letselspreekuur bij de GGD waar mensen naartoe kunnen op verwijzing van de politie. Verschil met het Letselspreekuur Plus is dat politie (nog) niet betrokken hoeft te zijn. Ook is de rapportage veel uitgebreider en gericht op bruikbaarheid in een juridische (straf)zaak. Bij twijfel over letsel, kan een professional ook laagdrempelig telefonisch een anonieme casus overleggen, of bijvoorbeeld foto’s laten beoordelen.

Lichamelijk onderzoek

Tijdens het Letselspreekuur Plus doen een speciaal opgeleide forensisch arts en een forensisch verpleegkundige lichamelijk onderzoek. Bij voorkeur gebeurt dit bij de GGD in een speciaal ingerichte kamer, maar het kan zo nodig ook in een ziekenhuis of verpleeghuis. De arts onderzoekt het lichaam van top tot teen. De verpleegkundige begeleidt de persoon en maakt foto's. Vervolgens schrijft de arts een rapport waarin het letsel wordt beoordeeld. Zowel de arts als verpleegkundige zijn getraind in een zorgvuldige omgang met kwetsbare personen.

Doorverwijzers

Een persoon met (vermoedelijk) letsel kan via een verwijzing van een professionele regiehouder terecht voor onderzoek. De verwijzer kan een medisch behandelaar zijn zoals een huisarts, jeugdarts of verpleeghuisarts, maar ook iemand van Veilig Thuis, het wijkteam of de politie. De verwijzer kan op elk moment contact opnemen met het Letselspreekuur Plus. Uiterlijk de volgende dag vindt het letselonderzoek plaats.

Contact

Lijst

Het Letselspreekuur Plus is te bereiken via de

Het letselonderzoek vindt plaats bij de GGD Amsterdam (Nieuwe Achtergracht 100) of in een ziekenhuis of verpleeghuis.

Meer informatie