Medische keuringen

Lijst

De keuringsarts van de GGD geeft medisch advies over de aanvragen van Amsterdammers die in aanmerking willen komen voor bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerplaats of huisvestingsurgentie. De keuringsarts beslist zelf niet over deze aanvragen, maar geeft onafhankelijke adviezen aan de gemeente. De gemeente beslist.

Amstelland

Als u in de gemeenten Aalsmeer Amstelveen Ouder-AmstelDiemen of Uithoorn woont, kunt u uw aanvraag indienen in uw eigen gemeente.

Welke medische keuringen doet de GGD

Lijst

De GGD nodigt u uit voor een keuring als zij een aanvraag heeft ontvangen van de instantie waar u uw verzoek heeft ingediend. Wij verzorgen medische keuringen voor onderstaande aanvragen.

Lijst

Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

Een aanvraag voor een parkeerplaats kan ingediend worden bij uw eigen stadsloket in Amsterdam.  Dit kan voor mensen die de bestuurder van een auto zijn of door personen die passagier zijn. Niet iedereen komt daarvoor in aanmerking.

Regeling Tegemoetkoming Meerkosten

Amsterdammers die een minimum inkomen hebben kunnen voor bepaalde voorzieningen via Werk en inkomen - Gemeente Amsterdam een beroep op bijzondere bijstand doen. De WPI verzoekt de GGD de medische noodzaak van deze voorziening te beoordelen. De aanvrager wordt opgeroepen op het spreekuur te verschijnen. Is dit niet mogelijk, dan wordt u thuis bezocht.

Keuring arbeidsgeschiktheid in het kader van de WSNP

De WSNP is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.


Contact

Nieuwe Achtergracht 100 - 1e verdieping
1018 WT Amsterdam
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam