Pad tot huidige pagina

Mentale Gezondheid Amsterdam (Thrive)

Thrive

Thrive Amsterdam zet zich in voor bevordering van de mentale gezondheid van Amsterdammers.

Lijst

Wat Thrive wil bereiken

Wij willen dat alle Amsterdammers zich gesteund voelen door hun stad en door de mensen in hun directe omgeving. Dit vergroot hun veerkracht en daardoor kunnen zij beter omgaan met de uitdagingen in hun leven. Zo wordt de de kans op mentale problemen kleiner.

Collectieve veerkracht

De collectieve veerkracht van de stad wordt groter als Amsterdammers beter steun kunnen vinden wanneer hun mentale gezondheid op de proef wordt gesteld.

Lijst

Hoe Thrive zorgt voor verandering

Wij zorgen ervoor te dat mensen makkelijker met elkaar in gesprek gaan. Dat doen we door kennis te verzamelen én te delen met iedereen die zich inzet voor preventie van mentale problemen. Ook ondersteunen we initiatieven die zich richten op extra kwetsbare groepen.

Beleidsontwikkeling

Thrive focust op het verbeteren van begrip bij ambtenaren en bestuurders, zodat mentale gezondheid meer prioriteit krijgt in beleidsontwikkeling.

Stel ons je vragen

Heb je vragen over Thrive? Of wil je binnen jouw organisatie aan de slag met mentale gezondheid?

Wat Thrive voor jou kan doen

Lijst

 • Voor organisaties die aan de slag willen met mentale gezondheid faciliteren wij kennis- en deskundigheidsbevordering en trainingen.
 • Thrive verbindt. Door activiteiten en organisaties in kaart te brengen en co-creatie te ontwikkelen.
 • Wij signaleren doelgroepen die niet bereikt worden en koppelen die aan organisaties in de wijken.
 • We adviseren bij het inrichten van activiteiten zodat ze ook over mentale gezondheid gaan. Deze activiteiten vergroten de veerkracht.

Lijst

 • Thrive maakt professionals bewust van de kansen om mentale gezondheid te verweven in hun werk. Zo maken we bij elk onderwerp (bijvoorbeeld sport en bewegen) de koppeling met mentale gezondheid.
 • Kennis delen met beleidsadviseurs over mentale gezondheid, zodat dit standaard meegenomen wordt in beleidsplannen.
 • Ons grote netwerk brengt organisaties met elkaar in verbinding.

Neem contact met ons op

Wil jij als organisatie aan de slag met mentale gezondheid? Neem dan contact op met Thrive voor een adviesgesprek.

Kalender

Er gebeurt veel rond mentale gezondheid in Amsterdam. Denk bijvoorbeeld aan lezingen, tentoonstellingen en informatiemarkten.

UpTalk

Voor mensen met mentale problemen die anoniem met iemand  willen praten bestaat Uptalk. Een hulpplatform waar je zelf je communicatiekanaal kiest. Wij zijn er voor je!

Lijst

Meer informatie

De Thrive-aanpak

Het netwerk van Thrive bestaat uit partners, sleutelfiguren in de wijken en Amsterdammers die zich inzetten voor de verbetering van de mentale gezondheid van Amsterdammers. Thrive heeft daarbij de rol van kennisdeler, aanjager en verbinder.

Actielijnen

Het plan van aanpak van Thrive richt zich op een aantal actielijnen, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS.

Deze actielijnen zijn:

 • Mentaal gezond in de stad
 • Mentaal gezond in de buurt
 • Mentaal gezond in het onderwijs
 • Mentaal gezond aan het werk

Lees meer over deze actielijnen

Plan lezen

Wil je het volledige plan van aanpak lezen? Stuur dan een e-mail naar: thriveamsterdam@ggd.amsterdam.nl