Pad tot huidige pagina

Wees alert op signalen van meisjesbesnijdenis

2 mei 2024

Nog steeds krijgen veel meisjes ieder jaar te maken met meisjesbesnijdenis, ondanks dat dit in Nederland strafbaar is. De besnijdenis vindt daarom vaak plaats in het land van herkomst. Het is belangrijk om alert te zijn op signalen vóór de zomervakantie. Want dan reizen veel gezinnen naar het buitenland.

Meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis is een ingreep aan de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen zonder medische noodzaak. Dit is een ernstige vorm van kindermishandeling. Deze ingreep brengt ernstige gezondheidsrisico’s voor het meisje met zich mee, zowel lichamelijk als geestelijk.

Signalen

De volgende zaken kunnen spelen in aanloop naar de vakantieperiode:

  • Er is een vakantie gepland naar het land van herkomst
  • Er doen geruchten de ronde over een komende besnijdenis
  • Het meisje heeft familieleden en/of gezinsleden die besneden zijn
  • Het gezin is kort in Nederland en niet bekend met de wetgeving rondom meisjesbesnijdenis
  • Het kind of de jongere laat zelf iets los over het onderwerp

Vraag advies

Als u signalen oppikt of zorgen heeft over meisjesbesnijdenis, vraag dan advies bij Veilig Thuis via 0800-2000 of 020veiligthuis.nl

Doe ook bij acute en/of structurele onveiligheid een melding bij Veilig Thuis, ook via de telefoon of website.

Contact

Wilt u weten wat u als professional nog meer rondom dit thema kunt doen? Neem dan contact op met Petra Wisse (netwerkcoördinator VGV) via 0682799575 of VGV@ggd.amsterdam.nl

Lees het interview met Mohsen Aly, sleutelpersoon vrouwelijke genitale verminking.