Pad tot huidige pagina

Academische Werkplaatsen

Lijst

GGD Amsterdam vindt wetenschappelijk onderbouwd werken heel belangrijk. Daarom zijn we actief in 4 Academische Werkplaatsen op het gebied van publieke gezondheidszorg. Praktijk, onderzoek, beleid en onderwijs werken zo samen om de publieke gezondheid beter, efficiënter en innovatiever te maken.

Samenwerking praktijk, onderzoek, beleid en onderwijs

Samenwerking tussen praktijkprofessionals (zoals verpleegkundigen en artsen) en onderzoekers is niet altijd vanzelfsprekend. Dat is jammer, want er valt veel van elkaar te leren. De Academische Werkplaatsen verkleinen de kloof tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs. Dit komt de kwaliteit van de gezondheidszorg ten goede.

Lijst

Betere kwaliteit van de gezondheidszorg

Door de samenwerking wordt er meer onderzoek gedaan dat bruikbaar is voor de praktijk. Ook vindt de wetenschappelijke kennis vaker de weg naar de praktijk van de gezondheidszorg en het (gemeentelijk) gezondheidsbeleid.

Evidence-based

De academische werkplaatsen stimuleren evidence-based werken. Door wetenschappelijke kennis te vertalen naar protocollen, richtlijnen, gezondheidsadviezen en gezondheidsbeleid wordt het werk van verpleegkundigen en artsen beter onderbouwd en kunnen betere prioriteiten worden gesteld voor het gezondheidsbeleid.

Andersom werkt het ook: door vragen uit de praktijk op een wetenschappelijke manier te onderzoeken, worden onderzoekers gedwongen om meer praktijkrelevant onderzoek te doen. Zo denken ze na over de toepassing van de kennis die hun onderzoek oplevert en de vertaling daarvan naar het werk van gezondheidsprofessionals en beleidsmedewerkers.

Motiverend voor iedereen

De wisselwerking tussen praktijk, onderzoek, beleid en onderwijs verbetert overigens niet alleen de kwaliteit van de gezondheidszorg, maar heeft ook een motiverende werking. Zo is het fijn om goed onderbouwd advies mee te geven en stimuleert het enorm om onderzoek te doen waar ook echt behoefte aan is.