Pad tot huidige pagina

Actieplan hepatitis B- en C-preventie en -zorg in Amsterdam

In 2016 is op initiatief van de GGD Amsterdam een actieplan hepatitis B en C preventie en zorg in Amsterdam opgesteld. Dit plan is ontwikkeld in samenwerking met alle bij hepatitis B en C preventie en zorg betrokken partijen in de stad. Het actieplan omvat een Doelstellingenkaart en 3 Actiekaarten.

Doelstellingenkaart

De Doelstellingenkaart geeft de gezamenlijke doelstellingen weer van de betrokken partijen voor 5 thema’s: bewustwording, preventie, opsporing, behandeling en zorg, positieve gezondheid.

Actiekaarten

De Actiekaarten beschrijven de acties die de partijen nodig vinden voor 3 doelgroepen: mannen die seks hebben met mannen, migranten en druggebruikers. Op de Actiekaarten zijn ook algemene acties geformuleerd die voor zowel deze 3 groepen gelden als ook voor kleinere doelgroepen, zoals ontvangers van bloedproducten. De Argumentenfabriek maakte deze kaarten op basis van denksessies met deskundigen uit het veld.

Meer informatie

Drie mijlpalen in de bestrijding van hepatitis B- en C-infecties