Pad tot huidige pagina

Amsterdamse Cohort Studies (ACS)

De Amsterdamse Cohort Studies (ACS) naar hiv zijn gestart kort nadat de eerste gevallen van aids gediagnostiseerd werden in Nederland. Sinds 1984 doet GGD Amsterdam onderzoek onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Dit onderzoek loopt nog steeds. Een tweede cohort onder druggebruikers startte in 1985 en is in 2016 afgesloten.

Doel

Het oorspronkelijke doel van de ACS was het onderzoeken van het natuurlijk beloop, het ontstaan en ontwikkelen van hiv-1-infectie, het in kaart brengen van de prevalentie, incidentie en risicofactoren voor hiv-1-infectie en aids, en het ontwikkelen en evalueren van interventies. Later is de focus verbreed naar de epidemiologie en het natuurlijk beloop van andere bloed- en seksueel overdraagbare infecties en infecties die van belang zijn voor de doelgroep.

Multidisciplinair onderzoek

Vanaf het begin heeft het onderzoek binnen de ACS een multidisciplinaire aanpak gehad: epidemiologie, sociale wetenschappen, virologie, immunologie en klinische geneeskunde. Deze unieke samenwerking is zeer productief geweest, en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis en het begrip van zeer veel verschillende aspecten van hiv-1-infectie. Deze expertise heeft ook bijgedragen aan verbeteringen in preventie, diagnose en management van hiv-infectie.

Vragenlijsten

Deelnemers vullen elke 3 tot 6 maanden een gestandaardiseerde vragenlijst in waarmee wij informatie verzamelen over demografie, gezondheid, seksueel gedrag, drugsgebruik en psychosociale factoren. Daarnaast wordt er bloed afgenomen voor diagnostische tests en opslag. In het verleden hebben meer dan 1500 drugsgebruikers meegedaan aan de studie. Het aantal MSM dat sinds de start van de studie heeft meegedaan is meer dan 3000 en van hen zijn er meer dan 650 in actieve follow-up.

Samenwerking

In deze cohortstudie werken samen:

  • GGD Amsterdam
  • Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie AMC
  • Medisch Centrum Jan van Goyen
  • DC klinieken Lairesse

De ACS is onderdeel van de Stichting HIV monitoring en wordt financieel ondersteund door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Vele (internationale) publicaties en proefschriften zijn uit dit samenwerkingsverband voortgekomen.

Privacy

Meedoen