Pad tot huidige pagina

Healthy Life in an Urban Setting (HELIUS) cohort

In 2010 zijn het AMC en GGD Amsterdam het HELIUS-onderzoek gestart. HELIUS staat voor Healthy Life in an Urban Setting en houdt in dat wij onderzoek doen naar etnische gezondheidsverschillen en hun oorzaken.

Doel

Het belangrijkste doel van het HELIUS-onderzoek is inzicht verschaffen in etnische gezondheidsverschillen en hun oorzaken, met de focus op hart- en vaatziekten, infectieziekten en mentale gezondheid.

Etnische gezondheidsverschillen

Westerse Europese samenlevingen worden als gevolg van immigratie etnisch meer divers. Een etnisch diverse populatie geeft de mogelijkheid om de oorzaken van (chronische) ziektes, inclusief de interactie tussen nature en nurture, te onderzoeken. Daarnaast kan de ontwikkeling van gezondheidsmaatregelen alleen aansluiten bij de vraag van de verschillende etnische groepen, wanneer we een gedetailleerd inzicht in hun behoeften hebben.

Groepen die meedoen

De verschillende etnische groepen die meedoen zijn mensen van Nederlandse, Creools-Surinaamse, Javaans/Hindoestaans-Surinaamse, Turkse, Marokkaanse en Ghanese afkomst. HELIUS zal 5.000 personen van elke etnische groep onderzoeken.

Het onderzoek

Wij interviewen deelnemers over hun gezondheid en doen lichamelijk onderzoek. We verzamelen biologische monsters, analyseren ze en slaan ze op (biobank, inclusief DNA) voor toekomstig gebruik. Elke 5 jaar nodigen we de deelnemers uit voor een follow-up. Daarnaast linken we op individueel niveau met regulier verzamelde data zoals mortaliteitscijfers en ziekenhuisbezoek.

Meer informatie