Pad tot huidige pagina

OptiPrEP: Optimaliseren van de uitrol van PrEP in Nederland

Pre-expositie profylaxe (PrEP) voor hiv is een pil die je kunt nemen om hiv-infectie te voorkomen. Het is een van de belangrijkste preventiestrategieën om het collectieve doel van nul nieuwe hiv-infecties te bereiken. In het nationale programma wordt PrEP beschikbaar gesteld aan maximaal 8500 mannen die seks hebben met mannen en transgender personen die aan de criteria voor PrEP-verstrekking voldoen.

Inzicht in de optimale uitrol van PrEP wat betreft beschikbaarheid, toegankelijkheid en de mate waarin de criteria voor verstrekking dekkend genoeg zijn is belangrijk. Binnen het OptiPrEP project zijn daarom de volgende onderzoeksdoelen gesteld:

  1. Onderzoeken wie wel aan de huidige PrEP-criteria voldoen maar geen PrEP gebruiken, en of deze groep verschilt van degenen die wel PrEP gebruiken.
  2. Evalueren wat de best passende criteria voor PrEP gebruik zijn.
  3. Uitzoeken wat de huidige barrières voor PrEP-gebruik zijn en hoe deze opgeheven kunnen worden.

Resultaten

De resultaten zullen, ter bevordering van de uitrol van PrEP, beleidsmatige sturing bieden aan het nationaal PrEP-programma wanneer dit geëvalueerd wordt. Ons doel is effectievere PrEP-zorg en hiv-preventie in het belang van de PrEP- gebruiker.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen GGD Amsterdam en het RIVM en wordt gefinancierd door het Aidsfonds.