Pad tot huidige pagina

Privacy bij de afdeling Onderzoek

De afdeling Onderzoek gebruikt uw gegevens alleen voor wetenschappelijk onderzoek, en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw medische uitslagen en antwoorden op vragenlijsten worden gecodeerd en niet aan uw persoonlijke gegevens gekoppeld. Wij garanderen dat de gegevens nooit tot u te herleiden zijn.

Zo beschermen wij uw gegevens

De afdeling Onderzoek houdt zich aan de privacywet, de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en het Privacyreglement van de GGD. Dat betekent dat wij nooit gegevens delen waaruit op te maken is over wie het gaat. In de media en wetenschappelijke tijdschriften publiceren we alleen resultaten over groepen, nooit over personen. En als we samenwerken met andere onderzoekers en met hen gegevens uitwisselen, ontvangen zij nooit uw persoonlijke gegevens.

Gebruik van e-mailadressen

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt als u daar toestemming voor heeft gegeven. De onderzoeksverpleegkundigen kunnen uw e-mailadres gebruiken om afspraken te plannen, een herinnering te sturen of de nieuwsbrief te versturen. Weblinks naar vragenlijsten worden ook via e-mail verstuurd. De weblink is alleen voor u. De antwoorden die u via deze link invult worden gekoppeld aan uw studie-code. Uw naam, adres of e-mailadres worden nooit gekoppeld aan de antwoorden op de vragenlijst, dus ook niet wanneer u de vragenlijst via de e-mail invult.

Bewaartermijnen, verwijderen en wijzigen van gegevens

Uw persoonsgegevens worden zo snel mogelijk verwijderd na het beëindigen van het onderzoek waaraan u meedoet. De bewaartermijnen kunnen per onderzoek verschillen. Informatie over hoe het precies zit bij het onderzoek waaraan u meedoet of mee wilt doen kunt u vinden in de deelnemersinformatie van dat onderzoek. Als u tijdens het onderzoek van gedachten verandert over deelname of het gebruik van uw persoonsgegevens of als u vragen heeft over privacy, neem dan contact op met de verpleegkundige van uw studie.

Privacyverklaringen