Pad tot huidige pagina

Hittestress

Lijst

Hitte brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, vooral als de warmte lang aanhoudt en het ’s nachts niet afkoelt. Dit geldt met name voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, hele jonge kinderen en mensen met comorbiditeit. U als zorgprofessional kunt helpen de risico’s zo klein mogelijk te maken.

Rol van de GGD en het RIVM

De GGD en het RIVM geven voor, tijdens en na hittegolven informatie over de risico’s van zomerse hitte.

  • Tijdens een hittegolf kan het RIVM het Nationaal Hitteplan activeren. Het RIVM informeert zorgverleners en risicogroepen over de verwachte omstandigheden en geeft adviezen.
  • Op het moment dat het Nationaal Hitteplan van kracht gaat stelt de GGD Amsterdam het Amsterdams Hitteplan in werking. Dit plan is opgesteld om maatregelen te treffen om hittestress te voorkomen. Alle zorgverleners en professionals waarmee de GGD Amsterdam in contact staat, worden hierover geïnformeerd.
  • GGD Leefomgeving geeft tips bij zomerse hitte

Hittemailing voor professionals en zorgverleners

Lijst

Bent u een professional en werkt u met kwetsbare groepen meld u dan aan voor de hittemailing van de GGD Amsterdam. Zo bent u voorbereid op de hitte en omgang met kwetsbare groepen.

Stuur een mail met uw naam en contactgegevens naar leefomgeving@ggd.amsterdam.nl


Meer informatie

Ga naar rivm.nl/hitte en bekijk de informatie over:

Bekijk op de website van de gemeente Amsterdam de volgende pagina's: