Pad tot huidige pagina

Afkeurcriteria

Hier ziet u op basis van welke criteria het Streeklaboratorium van GGD Amsterdam uw monsters kan afkeuren. Wij kunnen dan geen juiste diagnose stellen.

Algemene afkeurcriteria:

 • Het aanvraagformulier  is zichtbaar verontreinigd en daardoor onleesbaar.
 • De gegevens van de aanvrager ontbreken en zijn niet te achterhalen.
 • De naam op het materiaal en op het aanvraagformulier komen niet overeen.
 • Het materiaal komt binnen zonder naam en geboortedatum.
 • Het materiaal komt binnen in ongeschikt transportmedium voor het aangevraagde onderzoek.
 • Het materiaal komt binnen in lekkende of besmeurde container.
 • Het materiaal is niet geschikt voor het aangevraagde onderzoek.
 • De container is leeg bij ontvangst.
 • Er zit te weinig materiaal in de container voor het aangevraagde onderzoek.
 • Het materiaal is bij ontvangst te oud door te lange transporttijd.

Afkeurcriteria bacteriologie op basis van transporttijd

Urine voor kweek:

 • Ontvangst door het Streeklaboratorium meer dan 72 uur (3 dagen) na afname: wij nemen de kweek in behandeling met standaard opmerking over betrouwbaarheid door transporttijd.
 • Hebben wij de kweek meer dan 4 dagen na afname ontvangen? Dan keuren wij het materiaal af met opmerking: materiaal te oud voor betrouwbaar onderzoek.

Cervix: (kweek inclusief BV PCR)

 • Ontvangst door het Streeklaboratorium meer dan 72 uur (3 dagen) na afname: wij nemen de kweek in behandeling met standaard opmerking over betrouwbaarheid door transporttijd.
 • Hebben wij de kweek meer dan 4 dagen na afname ontvangen? Dan keuren wij het materiaal af met opmerking: materiaal te oud voor betrouwbaar onderzoek.

Pus voor kweek:

Ontvangst meer dan  72 uur (3 dagen) na afname: wij keuren het materiaal af met opmerking 'materiaal te oud voor betrouwbaar onderzoek'.

Sputum voor kweek:

Ontvangst meer dan  72 uur (3 dagen) na afname: wij keuren het materiaal af met opmerking 'materiaal te oud voor betrouwbaar onderzoek'.

Kweken op Neisseria gonorrhoeae:

Ontvangst meer dan 48 uur (2 dagen) na afname: wij keuren het materiaal af met opmerking 'materiaal te oud voor betrouwbaar onderzoek op Neisseria gonorrhoeae'.

Feces: (Kweek/parasitologie inclusief GE PCR)

 • Ontvangst door het Streeklaboratorium meer dan 72 uur (3 dagen) na afname: wij nemen de kweek in behandeling met standaard opmerking over betrouwbaarheid door transporttijd.
 • Hebben wij de kweek meer dan 5 dagen na afname ontvangen? Dan keuren wij het materiaal af met opmerking: materiaal te oud voor betrouwbaar onderzoek.

Materiaal voor schimmelonderzoek:

 • Ontvangst door het Streeklaboratorium meer dan 72 uur (3 dagen) na afname: wij nemen de kweek in behandeling met standaard opmerking over betrouwbaarheid door transporttijd.
 • Hebben wij de kweek meer dan 4 dagen na afname ontvangen? Dan keuren wij het materiaal af met opmerking: materiaal te oud voor betrouwbaar onderzoek.

MRSA/ESBL/BRMO kweek/screening:

 • Ontvangst door het Streeklaboratorium meer dan 72 uur (3 dagen) na afname: wij nemen de kweek in behandeling met standaard opmerking over betrouwbaarheid door transporttijd.
 • Hebben wij de kweek meer dan 4 dagen na afname ontvangen? Dan keuren wij het materiaal af met opmerking: materiaal te oud voor betrouwbaar onderzoek.

Materiaal voor TBC (kweek/auramine/PCR) :

Ontvangst meer dan 7 dagen na afname: wij keuren het materiaal af met opmerking 'materiaal te oud voor betrouwbaar onderzoek'.

Afkeurcriteria bloed voor serologisch onderzoek:

 • Bloedbuizen die na 5 dagen na afname bij de GGD arriveren
 • Andere bloedbuizen dan stolbloed (rode dop) of EDTA (paarse dop)
 • Bloedbuizen die sterke hemolyse, icterie of lipemie vertonen
 • Bij prenatale screening: als een stolbuis of plasmabuis ontbreekt

Bloed voor irregulaire antistoffen (IRAS):

Ontvangst meer dan 5 dagen na afname: wij keuren het materiaal af met opmerking 'materiaal te oud voor betrouwbaar onderzoek'.

IGRA

 • Buizen die niet tot het streepje gevuld zijn.
 • Als het bloed niet in een heparinebuis of het Igra-buizensetje zit.
 • Buizen die meer dan 16 uur tevoren afgenomen zijn, maar niet geïncubeerd zijn (voor incubatie bewaren bij kamertemperatuur).
 • Buizen die niet binnen maximaal 3 dagen na incubatie gecentrifugeerd zijn (na incubatie bewaren bij 4-27 graden)

Afkeurcriteria moleculair onderzoek (PCR of TMA) op basis van transporttijd

Urine (niet in Aptimabuis) voor onderzoek op CT/NG

Ontvangst meer dan 24 uur na afname: afkeuren met opmerking 'materiaal te oud voor betrouwbaar onderzoek'.

Droge wattenstok:

Ontvangst meer dan 7 dagen na afname: wij keuren het materiaal af met opmerking 'materiaal te oud voor betrouwbaar onderzoek'.

Vloeibare materialen:

Ontvangst meer dan 2 dagen na afname: wij keuren het materiaal af met opmerking 'materiaal te oud voor betrouwbaar onderzoek'.