Pad tot huidige pagina

Malariadiagnostiek

Sinds maart 2023 is het weer mogelijk om malariadiagnostiek via de GGD te laten verlopen.

Vooraanmelding nodig

Wij beschouwen malaria als een cito-aanvraag. Telefonische vooraanmelding door de huisarts is nodig. De huisarts(praktijk) belt hiervoor direct met de dienstdoende arts-microbioloog op 020 555 5293 Een patiënt aanmelden voor malariadiagnostiek kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 15.00 uur.

Patiënt naar GGD

Na de telefonische vooraanmelding kunt u de patiënt naar de GGD sturen. Hij of zij kan zich melden op de Nieuwe Achtergracht 100, derde verdieping. Wij voeren de bloedafname en het onderzoek zo snel mogelijk uit. U ontvangt als inzendend arts de uitslag direct telefonisch en later ook schriftelijk.

Sneltest

Wij maken gebruik van een hoog-sensitieve moleculaire sneltest. Een negatieve uitslag heeft een hoge negatief voorspellende waarde en sluit een malaria-infectie uit. Bij een positieve uitslag doen we ook een dikke druppel om te bepalen om welke Plasmodiumsoort het gaat.