Pad tot huidige pagina

Verhoogde dosering antibiotica volwassenen

Antibioticum

Toedieningswijze

Verhoogde dosering wanneer gevoeligheid als “I” gerapporteerd (bij adequate nierfunctie)

Verhoogde dosering antibiotica voor volwassenen

Amoxicilline

Oraal

3 dd 750-1000 mg

Amoxicilline-clavulaanzuur

Oraal

3 dd  (875 mg amoxicilline + 125 mg clavulaanzuur)

Cefuroximaxetil

Oraal

2 dd 500 mg

Ciprofloxacine

Oraal

2 dd 750 mg

Clarithromycine

Oraal

2 dd 500 mg

Cotrimoxazol

Oraal

2 dd (240 mg trimethoprim + 1200 mg sulfamethoxazol)

Doxycycline

Oraal

1 dd 200 mg

Erythromycine

Oraal

4 dd 1000 mg

Levofloxacine

Oraal

2 dd 500 mg

Tetracycline

Oraal

4 dd 500 mg

Verminderde nierfunctie

Kijk voor dosisaanpassingen bij volwassenen met een verminderde nierfunctie in het Farmacotherapeutisch kompas

Kinderen

Voor dosisaanpassingen voor kinderen: https://www.kinderformularium.nl/

Neem bij twijfel over de behandeling of wanneer een antibioticum of toedieningswijze niet in de lijst staat contact op met de dienstdoende arts-microbioloog van het GGD streeklaboratorium via 020-5555293.