Pad tot huidige pagina

Facturering

19 november 2015

Voor eerstelijns inzenders (zoals huisartsen en verloskundigen) regelt het Streeklaboratorium zelf de financiële afhandeling met de verzekering van de betreffende patiënt. Eerstelijns inzenders dienen dan wel erop toe te zien dat de gegevens van de patiënt (verzekeraar, polisnummer, BSN-nummer, en adresgegevens) kloppen. Als het Streeklaboratorium de kosten niet kan verhalen op de verzekeraar zullen we de kosten bij de eerstelijns inzender in rekening brengen. Overige inzenders zoals instellingen en ziekenhuizen ontvangen de rekening zelf.

Onderzoeksaanvragen zullen normaliter binnen 3 maanden na afronding van het onderzoek worden gefactureerd.