Pad tot huidige pagina

Tarieven Streeklaboratorium

Afbeelding

Lijst

Facturering

Wij sturen de rekening meestal binnen 3 maanden na het afronden van het onderzoek.

  • Voor huisartsen, verloskundigen en andere eerstelijns zorgverleners regelen wij de financiële afhandeling met de zorgverzekering van de patiënt. Zorg ervoor dat alle gegevens van de patiënt kloppen. Als wij de kosten niet kunnen declareren bij de verzekeraar, dan krijgt u de rekening.
  • Andere aanvragers, zoals instellingen en ziekenhuizen ontvangen de rekening zelf.

Maximale tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt elk jaar de maximale tarieven vast. Dat gebeurt met zogenaamde verrekencodes. In onze tarievenlijst kunt u zien welke verrekencodes bij welke testen horen. Per verzekeraar spreken wij prijzen af die nooit hoger zijn dan de NZa-tarieven. U treft hier dan ook alleen de maximumtarieven aan.

Lijst

Tarieven 2024

Banale kweek (algemeen)

Zie ook Vervolgonderzoek kweken

Tarieven 2024
Banale kweek NZa-code Tarief
GRAM preparaat 070501 € 7,59
bij gebruik van < 2 media 075041 € 16,44
bij gebruik van 2-3 media 075042 € 22,25
bij gebruik van > 3 media 075043 € 27,63

Gastroenteritis

Zie ook Vervolgonderzoek kweken

Pakket bacterieel (moleculair)

Tarieven 2024
Pakketprijs (5 onderzoeken) NZa-code Specificatie Tarief
1. Salmonella
2. Shigella
3. Campylobacter
4. Yersinia
5. Clostridium
(Alle onderzoeken: bij positief volgt kweek)
2 x 070004 € 77,44 € 154,88
STEC/EHEC 070003 € 36,78
Tarieven 2024
Specifieke aanvragen (kweek) NZa-code Tarief
Salmonella kweek 075042 € 22,25
Shigella kweek 075042 € 22,25
Campylobacter kweek 075041 € 16,44
Yersinia kweek 075041 € 16,44
Cholera kweek 075042 € 22,25
Clostridium difficile kweek 075042 € 22,25

Pakket viraal (moleculair)

Pakketprijs (5 onderzoeken) NZa-code Specificatie Tarief
1. Norovirus type 1
2. Norovirus type 2
3. Rotavirus
4. Astrovirus
5. Adenovirus
070004 + 070005 € 77,44 + € 108,44 € 185,88

Soa

Zie ook Vervolgonderzoek kweken

Tarieven 2024
Kweek NZa-code Tarief
Gonorroe 075042 € 22,25
Tarieven 2024
Moleculair NZa-code Tarief
Gonorroe 070003 € 36,78
Chlamydia 070003 € 36,78
Chlamydia lgv 070004 € 77,44
Trichomonas 070003 € 36,78
Bacteriële vaginose 070004 € 77,44
Trep.pallidum /
Mycoplasma genitalium
070004 € 77,44
Herpes 070004 € 77,44

Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO)

Zie ook Vervolgonderzoek kweken

MRSA, VRE, MRGNS
MRSA, VRE, MRGNS NZa-code Tarief
Kweek, vanaf 075042 € 22,25
Direct moleculair 070004 € 77,44

Vervolgonderzoek kweken, indien positieve kweek

Vervolg onderzoek kweken NZa-code Tarief
Determinatie bacteriestam 075045 € 10,97
Resistentiebepaling m.b.v. agardiffusie per bacterie
Resistentiebepaling  MIC / E-test per antibioticum
070505
070507
€ 12,35
€ 8,57

Tuberculose

TBC NZa-code Tarief
ZN preparaat 070588 € 20,55
Kweek 070503 € 31,19
Direct moleculair 070004 € 77,44
Indien positief
Indien positief NZa-code Tarief
Determinatie bacteriestam (moleculair) 070002 € 89,20
Resistentie per pakket (moleculair) 070002
070004
€ 166,64
IGRA (Quantiferon-TBC) 070697 € 48,99

Gisten/schimmels

Gisten en schimmels NZa-code Tarief
KOH-preparaat 070501 € 7,59
Haren, schilfers, nagels e.d. 075052 € 24,70
Gisten en Aspergilius niet afkomstig uit bovengenoemde materialen 075051 € 17,81
Determinatie gist/schimmel 075054 € 14,09
Dermatophyten PCR 070005 € 108,44

Parasitologie

Pakket parasitair
Pakketprijs (3 onderzoeken)
NZa-code Specificatie Tarief
1. Giardia lamblia
2. Entamoeba histolytica
3. Cryptosporidium species
2 x 070004 € 77,44
€ 154,88
Direkt preparaat 070901 € 37,18
Concentratie 070914 € 15,98
Specifieke aanvragen
Specifieke aanvragen NZa-code Tarief
Strongyloides (Baermann concentratie) 070917 € 17,84
Schistosoma (na zoutzuur-ether concentratie) 070917 € 17,84
Schistosoma (na concentratie) 070917 € 17,84
Microsporidium (preparaat) 070588 € 20,55
Cryptosporidium (preparaat) 070901 € 37,18
Giardia (EIA) 071143 € 27,99
Malaria-onderzoek (dikke druppel + uitstrijk) 2x 070901 € 74,36
Helicobacter pylori antigeen in faeces 071143 € 27,99

Infectieziekten

Infectieziekten NZa-code Tarief
Bofvirus - diagnostiek 071126 € 17,17
Bofvirus - immuunstatus 071118 € 13,53
Bordetella pertussis (kinkhoest) - immuunstatus 071118 € 13,53
Bordetella pertussis (kinkhoest) - moleculair 070004 € 77,44
Borrelia - screening 071118 € 13,53
Borrelia - confirmatie (blot) 070185 € 57,21
Brucella - screening 071118 € 13,53
Brucella - immuunstatus 071120 € 15,80
Chlamydia trachomatis (EIA) - immuunstatus 071118 € 13,53
Coxiella (Q-koorts) - diagnostiek en immuunstatus 2x 071124
2x 071125
€ 71,06
EBV en CMV - diagnostiek en immuunstatus 3x 071118
2x 071126
€ 74,93
Enterovirussen (moleculair altijd
i.c.m. parechovirus)
1x 070003
1x 070004
€ 114,22
Helicobacter pylori 071118 € 13,53
Hepatitis A - diagnostiek 071126 € 17,17
Hepatitis A - immuunstatus 071118 € 13,53
Hepatitis A - moleculair 070005 € 108,44
Hepatitis B - HBsAg 071105 € 12,35
Hepatitis B - antiHBs 071118 € 13,53
Hepatitis B - antiHBc 071118 € 13,53
Hepatitis B - antiHBe 071126 € 17,17
Hepatitis B - HBeAg 071144 € 24,28
Hepatitis B - viral load 070005 € 108,44
Hepatitis C - antistoffen 071118 € 13,53
Hepatitis C - moleculair 070005 € 108,44
HIV - screening 071118 € 13,53
HIV - confirmatie (blot) 070185 € 57,21
HIV - antigeen 071144 € 24,28
HIV - viral load 070005 € 108,44
HSV - diagnostiek 071126 € 17,17
HSV - immuunstatus 071118 € 13,53
HSV - moleculair type 1&2 070004 € 77,44
Lues - screening 071118 € 13,53
Lues - VDRL/RPR 070628 € 8,27
Lues - confirmatie (blot) 070185 € 57,21
Mazelen - diagnostiek + immuunstatus 071126 + 071118 € 30,70
Mycoplasma pneumoniae - diagnostiek + immuunstatus 071126 + 071118 € 30,70
Parvovirus - diagnostiek 071126 € 17,17
Parvovirus - immuunstatus 071118 € 13,53
Respiratoire virussen - moleculair DNA + RNA Vanaf 070005 € 108,44
Rubella - diagnostiek 071118 € 13,53
Rubella - immuunstatus 071126 € 17,17
Toxoplasmose - diagnostiek 071118 € 13,53
Toxoplasmose - immuunstatus 071126 € 17,17
VZV - diagnostiek 071118 € 13,53
VZV - immuunstatus 071126 € 17,17
SARS-CoV-2 (serologie) 071126 + 071118 € 30,70
SARS-CoV-2 PCR 070005 € 108,44

12-wekenscreening bij zwangeren - verrekening via AWBZ regeling, mits volledig ingevuld aanvraagformulier

Screening NZa-code Tarief
Bloedgroep/Rhesus-D/Resus-c AWBZ AWBZ
Irregulaire antistoffen AWBZ AWBZ
Lues AWBZ AWBZ
Hepatitis B AWBZ AWBZ
HIV (antistoffen tegen HIV 1/2) AWBZ AWBZ

Ordertarief, per dag per patiënt maximaal 1 keer

Ordertarief NZa-code Tarief
Voor eerstelijns afnames (huisartsen, verloskundigen en verzorgingshuizen) 079991 € 13,62