Pad tot huidige pagina

Het belangrijkste is dat je niet oordeelt

Forensisch verpleegkundige

Kristy Larkin is forensisch verpleegkundige bij GGD Amsterdam. Ze houdt zich bezig met de zorg aan arrestanten en met de zorg aan slachtoffers van seksueel geweld. Twee heel verschillende taken, maar voor beide geldt dat het maatwerk is, met oog voor de mens.

Kristy: “Samen met de forensisch arts voer ik de medische arrestantenzorg uit. We komen 2 keer per dag bij de grote cellencomplexen en hebben er een spreekuur. Daarbij kijken we wat voor verzorging de arrestanten nodig hebben. Het is heel divers werk. We zien arrestanten als deze medische klachten hebben. Dat kan bijvoorbeeld gaan om medicatie, maar we doen ook de wondverzorging en meer."

Wat iemand gedaan heeft doet er niet toe. Iedereen verdient goede zorg.

“Daarnaast begeleid ik slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Samen met de arts doen we het medisch forensisch onderzoek." Dit is onderzoek waarin forensisch artsen hulp bieden aan politie en justitie om bewijsmateriaal te vinden. Dit draagt bij aan een rechtvaardig strafproces. "Het is heel heftig voor het slachtoffer, dus we zorgen ervoor dat de impact van het forensisch medische onderzoek niet te belastend is."

Arrestantenzorg

“We krijgen op het cellencomplex te maken met alle lagen van de bevolking.” vertelt Kristy. “Je ontmoet mensen in een situatie waar ze helemaal van slag zijn, of erg boos. Soms heb je ook heel schrijnende gevallen. Opgepakte minderjarigen die vreselijk overstuur zijn, bijvoorbeeld. In een politiesetting is de sfeer toch anders dan bij de spoedeisende hulp. Dat maakt het werk ook zo interessant. Je moet er stevig voor in je schoenen staan."

Arrestanten blijven vaak maximaal 6 dagen, legt Kristy uit. Ze heeft maar kort de tijd om ze te helpen. “Soms heb je alles voor iemand geregeld, en het ziekenhuis, de apotheek en de huisarts gesproken, en dan belt de politie dat diegene mag vertrekken. Daarom probeer je ze altijd de best mogelijke verzorging te geven in de korte tijd die je hebt. En dat doen we ook echt met veel liefde, wil ik eigenlijk wel zeggen. We zijn altijd met de zorg van de arrestanten bezig, en niet met de aard van het delict. Dat doet er niet toe. Iedereen verdient goede zorg.”

Slachtofferhulp

De afwisseling met het werk voor slachtoffers van seksueel geweld is volgens Kristy ook bijzonder: “We zijn erbij als een forensisch arts sporen af neemt bij het onderzoek. Wij doen dan de zorg en nazorg. Bij het Centrum Seksueel Geweld zijn de slachtoffers over het algemeen heel blij dat je ze begeleidt. Het is altijd maatwerk. Wat heeft een slachtoffer op dat moment nodig? Welk traject kunnen we het beste ingaan?”

Ze houden altijd een vinger aan de pols over hoe het daarna gaat: “De dag erna, maar ook 2 weken daarna, tot een half jaar na het eerste contact. Als het nodig is verwijzen we mensen door naar een psycholoog. En we verzorgen het medische traject. Daarbij kunnen we doorverwijzen naar een soa-poli, of als iemand dat wil naar de eigen huisarts.”

Kristy: “We kunnen ook contact leggen met een slachtofferadvocaat. Bijvoorbeeld als iemand twijfelt over aangifte, omdat ze niet weten wat er dan allemaal gaat gebeuren. Dat juridisch advies is kosteloos en helpt mensen vaak heel erg. Het lucht op. Soms gaan ze dan toch de drempel over om aangifte te doen. Dat is goed voor het slachtoffer, maar heeft ook een maatschappelijk belang. Als de dader bijvoorbeeld een taxichauffeur is, of als het veel gebeurt in dezelfde discotheek.”

Hoe naasten kunnen helpen

Wat zou Kristy aanraden als iemand in je omgeving slachtoffer is geworden van seksueel geweld? “Het belangrijkste is dat je niet oordeelt. Slachtoffers horen vaak: Had je niet een biertje minder moeten drinken? of Waarom loop je dan ook zo laat over straat? Maar het is heel belangrijk duidelijk te maken dat het nooit oké is als iemand aan je zit zonder toestemming. Soms moet je dat wel 100 keer zeggen, maar het is zo’n belangrijke boodschap. Slachtoffers leggen vaak alle schuld bij zichzelf. Dat vind ik hartverscheurend.”

Ook mogen mensen uit de omgeving altijd bellen met het Centrum Seksueel Geweld op 0800-0188 als ze hulp willen zoeken voor een slachtoffer. “Soms zit het slachtoffer in de kamer, en dan kan ik op een laagdrempelige manier toch vragen of diegene met me wil praten. Ook als je als naaste twijfelt over hoe je dit het beste kunt aanpakken mag je bellen. We kunnen altijd helpen het slachtoffer te bereiken en daar alles zo goed mogelijk voor te regelen. Slachtoffers hoeven de last niet zelf te dragen. We bieden ondersteuning op heel veel vlakken. Psychologisch, medisch, juridisch en meer.”

Flexibel blijven

“Dat maakt het werk ook bijzonder" zegt Kristy, "iedereen heeft een ander verhaal. Dat is voor ons vak heel belangrijk, blanco ergens in gaan en flexibel blijven. In zowel de zorg voor arrestanten als voor slachtoffers. Je moet je vooroordelen buiten de deur laten, want een verhaal zit altijd anders in elkaar dan je denkt.”

Meer info