Pad tot huidige pagina

Hygiëne hoort bij het vak

Hygiëne-inspecteur

Medewerkers van de afdeling Hygiëne en Inspectie van GGD Amsterdam doen onder meer inspecties bij tattoo- en piercingshops. Ze geven adviezen om infectieziekten te voorkomen. Inspecteur Carola Kuijs vertelt over haar werk en over de eisen waar een goed bedrijf aan moet voldoen.

Inspecties

Carola doet inspecties bij vergunningaanvragen: “Als je een tattoo- of piercingshop of een locatie voor Permanent Make Up (PMU) wilt openen, moet je elke 3 jaar een vergunning aanvragen. Er wordt dan onder andere gecontroleerd of de juiste inkten en materialen worden gebruikt.”

Ook kijkt de inspecteur of de ruimte bouwkundig in orde is, legt Carola uit. “Is er een gescheiden plaats voor het schoonmaken van vuile materialen? We letten op dat soort zaken. Ook beoordelen we de handeling. We kijken dan mee als er getatoeëerd of gepierced wordt. Werkt de tatoeëerder hygiënisch en gebruikt die de juiste materialen en middelen? En gebeurt het schoonmaken en desinfecteren op de juiste manier?”

GGD Amsterdam is echt de voortrekker geweest op het gebied van hygiëneregels in de branche.

Ook gaat de inspecteur langs na klachten. Carola: “Klanten melden bijvoorbeeld dat ze een ontsteking kregen na het zetten van een tattoo of piercing. Wij bespreken elke klacht eerst met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), óók als er een melding is over onhygiënisch werken. Is dat het geval, dan bespreken we dat met de NVWA. We besluiten dan of we langsgaan bij de shop voor inspectie. Dat doen we onaangekondigd. Soms alleen en soms samen. Voor klachten die niet direct te maken hebben met het voorkomen van infecties schakelen we de NVWA ook in. Bijvoorbeeld voor tatoeëren onder de leeftijdsgrens.”

Verbeterlijst

Er kunnen bij een inspectie verbeterpunten naar voren komen. Carola: “Deze bespreken we ter plekke en we adviseren de ondernemers over oplossingen. Daarna maken wij een verbeterlijst. Daarbij krijgt de ondernemer de gelegenheid om de benoemde punten binnen een bepaalde periode aan te passen."

En dan? Carola: “Per e-mail toont de ondernemer met bijgevoegde foto’s aan dat alles is verbeterd. Daarna wordt de driejarige vergunning afgegeven.”

“Als er veel verbeterpunten zijn” vervolgt Carola, “dan besluiten we soms om een herinspectie op locatie te doen. Het komt niet vaak voor, maar soms wordt de vergunningsaanvraag geweigerd. Bijvoorbeeld omdat de ondernemer niet genoeg heeft verbeterd."

veiligtatoeerenenpiercen.nl

De wil om te verbeteren is er wel, zegt Carola: “Je moet sowieso een vergunning hebben en de meeste zaken gaan doorgaans mee in het verbeterproces. Uiteindelijk verbetert het de kwaliteit van je shop. Een goede hygiëne hoort bij het vak en is een goede service naar je klanten.” Maar, zegt Carola: “De regels zijn gericht op infectiepreventie. Of een tattoo of piercing cosmetisch mooi is geworden, daar gaan wij niet over. Wij kijken alleen of een shop schoon en veilig is.”

Als je als klant wilt weten of een shop veilig tatoeëert en piercet, dan kun je dat eenvoudig online opzoeken: “Alle studio’s met een vergunning staan op veiligtattoeerenenpiercen.nl Voor het prikken van gaatjes in oorlelletjes heb je trouwens geen vergunning nodig. De aanbieders daarvan vind je dus niet op deze website. Andere piercingsoorten wel.”

Veranderende wereld

Carola heeft het werk door de jaren heen zien veranderen: “De meeste tatoeëerders zijn overgegaan op wegwerpmaterialen. In het begin soldeerden de tatoeëerders hun naalden zelf aan de naaldstaaf. Die worden nu steriel ingekocht, kant en klaar. Het is leuk om te zien dat de branche meebeweegt. Alleen met de regels over de pigmenten en inkten is niet iedereen nog even blij.”

Carola geeft aan dat het contact met de tatoeëerders, pmu-artiesten en piercers over het algemeen goed is: “Tijdens de inspecties houden wij er rekening mee dat de ondernemer gespannen kan zijn. We proberen hen gerust te stellen. Er is ruimte voor luchtige gesprekken. Vaak kennen we de ondernemers al lange tijd, dus dat maakt de bezoeken ook leuk.”

Amsterdams pionierswerk

Carola: “Ik begon met dit werk toen er nog geen landelijke wetgeving was. Die kwam er in 2007. Voor die tijd werkten we in Amsterdam lange tijd aan de hand van een verordening, sinds de jaren 80 al. Er kwamen toen vanuit de GGD richtlijnen om hygiënisch te werken. Tegenwoordig zijn er Europese richtlijnen voor tatoeëren en PMU. GGD Amsterdam is dus echt de voortrekker geweest op dit gebied.”