Zoeken in GGD Amsterdam
Pad tot huidige pagina
Verbergen
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam,­ Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Preventief gezondheidsonderzoek vijfjarigen

24 juli 2017

In het kort

In de periode dat kinderen op de basisschool zitten, wordt twee maal de gezondheid en ontwikkeling onderzocht: op vijf- en tienjarige leeftijd. Als het nodig is, kunnen ouders en kinderen snel de juiste hulp of ondersteuning krijgen.


Als uw kind ongeveer vijf jaar is, ontvangt u een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek door jeugdgezondheidszorg op school.

Het gezondheidsonderzoek bestaat uit het invullen van een vragenlijst en een onderzoek waarbij lengte, gewicht, gehoor en zicht worden onderzocht. Een aantal leerlingen en ouders krijgt een vervolgonderzoek aangeboden. Het gezondheidsonderzoek is vrijwillig.

De vragenlijst

Via de school van uw kind krijgt u een vragenlijst over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, die u kunt invullen. In de vragenlijst wordt gevraagd naar de gezondheid van kinderen en of zij soms of vaak problemen ervaren op school, thuis of in de omgang met andere kinderen. Ook wordt gevraagd naar de sterke punten van het kind, waar is uw kind juist goed in? U kunt de ingevulde vragenlijst in een afgesloten envelop inleveren bij de doktersassistent van jeugdgezondheidszorg op school. Vindt het onderzoek niet op school plaats, maar bij het Ouder- en Kindteam of op de locatie van jeugdgezondheidszorg? Neem dan de vragenlijst mee naar de afspraak.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek komt de doktersassistent naar school en meet de lengte en het gewicht. Zij doet ook een ogen- en gehoortest. Het kind houdt de kleren gewoon aan. De uitslag van dit onderzoek krijgt u per brief. Het is niet nodig om bij het onderzoek aanwezig zijn. Maar als u dat graag wilt, kan dat wel. Om jullie voor te bereiden, kunt u samen kijken naar het filmpje onderaan deze pagina.

Vervolgonderzoek

Het kan zijn dat wij u en uw kind daarna uitnodigen voor een vervolgonderzoek.
Bijvoorbeeld als:

  • u als ouder vragen of zorgen hebt over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind (eten, slapen, bedplassen) of de opvoeding. U kunt dit aangeven als u de vragenlijst invult. Wij bieden dan advies, hulp of ondersteuning;
  • wij nogmaals de ogen, het gehoor, de lengte of het gewicht van uw kind willen onderzoeken;
  • de jeugdarts of jeugdverpleegkundige dieper wil ingaan op antwoorden die u heeft ingevuld bij de vragenlijst.
  • als er op school een zorgvraag is over uw kind. De school bespreekt dit vooraf met u.

Verwerken gegevens gezondheidsonderzoek

Na het gezondheidsonderzoek worden de belangrijkste uitkomsten genoteerd in het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg van uw kind. Zoals de uitslagen van de ogen en gehoortest, lengte en gewicht. En eventueel de aandachtspunten uit de vragenlijst en het vervolggesprek. De vragenlijst zelf wordt niet opgeslagen in het dossier. De papieren vragenlijst wordt na het gezondheidsonderzoek anoniem gemaakt en gedigitaliseerd voor onderzoek. De papieren vragenlijst wordt vernietigd.

Persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en die van uw kind. Het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg is goed beveiligd. Alleen medewerkers van de jeugdgezondheidszorg die bij uw kind betrokken zijn, hebben toegang tot het dossier. U heeft als gezaghebbende ouder het recht om het dossier in te zien. Als er iets niet klopt, kunt u gegevens laten wijzigen of verwijderen. Voor het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg geldt een wettelijke bewaarplicht van vijftien jaar.

Heeft u bezwaar? Of wilt u meer informatie?

Alle vijfjarigen kinderen worden uitgenodigd voor het gezondheidsonderzoek. Als u meer informatie wilt over het gezondheidsonderzoek of als niet wilt dat uw kind onderzocht wordt, neem dan contact op.

Contactgegevens

Als u in de regio Amstelland woont via telefoonnummer 020 555 5964.
Als u in Amsterdam woont via telefoonnummer 020 555 5961.

Filmpje preventief gezondheidsonderzoek

Movie Health Check 5-year-olds