Pad tot huidige pagina

Ouderen

Ruim een derde van alle 65-plussers valt 1 keer per jaar. Bijna de helft daarvan loopt daarbij letsel op.

Een groter risico op een valongeval lopen vrouwen, 85-plussers en ouderen met een minimuminkomen. Bij 65-plussers hebben valongevallen veel impact op de zelfredzaamheid, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. Daarom is het voorkomen van valongevallen een belangrijk thema.

Alle cijfers en informatie leest u in de factsheet Valongevallen bij ouderen in Amsterdam. (PDF, 1,6 MB)

Bekijk ook de factsheet Valongevallen bij ouderen Amstelland. (PDF, 1 MB)

Meer informatie

Bekijk hier meer informatie Laat je niet vallen

Boekje Ouderen Communicatie

Een boekje met praktische informatie, tips en voorbeelden om je activiteiten onder de aandacht te brengen. Met het boekje willen we bijdragen aan een Age Friendly Amsterdam. Een stad waar je prettig en gezond oud kunt worden.

Ouderen Communicatie

In Amsterdam is van alles te doen en te beleven voor ouderen, dankzij de inzet van vele actieve bewoners en organisaties. Maar hoe zorg je ervoor dat de mensen voor wie de activiteit bedoeld is op de hoogte zijn? Het boekje ‘Ouderen Communicatie’ helpt hierbij.

In het boekje vind je praktische informatie, tips en voorbeelden om je activiteiten onder de aandacht te brengen. Kies je voor een flyer, poster, email, website of een berichtje in de buurtkrant? En wat schrijf je dan? Hoe verleid je mensen om naar je cursus of buurtmaaltijd te komen?

Het boekje is gemaakt voor vrijwilligers die (buurt)activiteiten en projecten opzetten, maar ook beroepskrachten kunnen er baat bij hebben.

Ouderen willen graag zo veel en zo lang mogelijk actief zijn in de samenleving. Samen met Alet Klarenbeek en studenten van de Hogeschool van Amsterdam onderzochten we hoe ouderen aan informatie komen over sociale, culturele en beweegactiviteiten waaraan ze willen gaan meedoen. Ook organisaties uit de Adviesgroep Age Friendly City deelden hun ervaringen en voorbeelden.

De kennis en ervaringen zijn gebundeld in een boekje zodat iedereen hiervan gebruik kan maken. Met het boekje willen we bijdragen aan een Age Friendly Amsterdam. Een stad waar je prettig en gezond oud kunt worden.

Het boekje is op 4 juli gepresenteerd door de Adviesgroep ouderen Age Friendly City. In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers van Ouderenadviesraden, kenniskring Zorg en Wonen van de Amsterdamse Stadsdorpen, Mokum Roze, Cliëntenbelang, WOUW.

Een pdf bestand van dit boekje kunt u downloaden op deze webpagina.

Meer informatie