Pad tot huidige pagina

Coronavaccinatie bij GGD Amsterdam

22 juni 2022

Iedereen die dat wil, kan zich gratis laten vaccineren tegen het coronavirus bij de GGD.  We vertellen u er graag meer over.

In English

Prikken met en zonder afspraak

 • Vanaf 17 maart heeft u voor de herhaalprik (2e booster) geen afspraak nodig. Check wel vooral of u in aanmerking komt.
 • Heeft u nog geen booster gehad? Dan kunt u deze zonder afspraak halen, evenals de vaccinaties uit de basisserie.

Check de actuele openingstijden van de vaccinatielocaties. Bij de mobiele prikteams kunt u zonder afspraak terecht voor uw herhaalprik, 1e booster en de basisserie. In planning ziet u waar de teams aanwezig zijn

Herhaalprik

60 jaar en ouder

Gezondheidsraad adviseert een herhaalprik tegen corona voor mensen van 60 jaar of ouder, bewoners van verpleeghuizen, mensen met een ernstige afweerstoornis en volwassenen met het syndroom van Down. Zij hebben een uitnodiging van het RIVM gekregen.

Onder de 60 jaar

Mensen onder de 60 jaar kunnen alleen een herhaalprik halen als ze:

 • Na een coronabesmetting 1 basisvaccinatie en 1 boosterprik hebben gehad.
 • 1 Janssen-prik en 1 booster hebben gehad.

Valt u in een van deze categorieën? Dan kunt u zonder afspraak langskomen voor een herhaalprik. Op de locatie wordt gecheckt of u in aanmerking komt voor een herhaalprik.

Uitleg:

Herhaalprik na een coronabesmetting, 1 basisvaccinatie en een booster
In Nederland wordt een coronabesmetting gezien als een eerste vaccinatie. Dit betekent, dat mensen die besmet raakten, hierna één mRNA-vaccin en vervolgens een booster konden krijgen. Dat gold vervolgens als een volledige, afgeronde vaccinatie. Intussen blijkt dat sommige landen hier anders naar kijken. Daar worden mensen als ‘volledig gevaccineerd’ beschouwd na drie prikken: twee basisvaccinaties plus een booster. Hierdoor kan bij deze groep mensen problemen ontstaan. Namelijk, dat zij in sommige landen een prik tekortkomen én dus niet vrij kunnen reizen.

Herhaalprik na 1 Janssen-prik en 1 booster
Mensen met 1 prik Janssen én 1 booster zijn volledig gevaccineerd en geboosterd. Dit is voldoende voor de meeste landen die een Digitaal Corona Certificaat (DCC) vragen bij inreizen. In sommige Europese landen, waaronder Duitsland, is dit niet voldoende. Volgens de Gezondheidsraad is een extra prik meestal niet nodig, maar er is ook geen bezwaar tegen. Het kabinet heeft daarom besloten dat iedereen die dat wil, na Janssen en een booster ook nog de extra prik kan krijgen.

Vaccinatie voor kinderen 5-11 jaar

Vanaf 18 januari kunt u als ouder of verzorger een uitnodigingsbrief ontvangen van het RIVM. Hierin staat dat u uw kind, in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar, kunt laten vaccineren tegen corona. En, hoe u dit doet. Vaccinatie voor uw kind is niet verplicht, deelname is vrijwillig.

Het vaccineren van kinderen gebeurt alleen op afspraak. Hiervoor belt u de Landelijke Vaccinatie Afsprakenlijn 0800-7070. U kunt iedere dag bellen tussen 08.00 en 20.00 uur.

Meer informatie

Boosterprik

Check vooraf of u aan de voorwaarden voor de boosterprik voldoet:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Het is minimaal 3 maanden geleden dat u uw laatste coronaprik heeft gehad (en dus volledig gevaccineerd bent). Of het is minimaal 3 maanden na uw laatste coronabesmetting.
 • Er zit minimaal 2 weken tussen een eventuele griepprik en de coronaprik.

3e coronaprik

De 3e vaccinatie is iets anders dan de boosterprik. Sommige mensen met een ernstige afweerstoornis zijn na twee prikken nog onvoldoende beschermd. De 3e prik kan ervoor zorgen dat zij een betere bescherming krijgen. Deze derde vaccinatie is voor deze mensen onderdeel van de basisvaccinatie, die voor de meeste andere mensen uit 1 of 2 vaccinaties bestaat.

De uitnodiging voor de 3e prik verloopt via de medisch specialist.

1e en 2e coronaprik

U kunt tijdens de openingstijden zonder afspraak op de vaccinatielocaties van GGD Amsterdam terecht voor uw 1e en 2e coronaprik.

 • Heeft u al 1 prik gehad met BioNTech/Pfizer? Dan kunt u zonder afspraak uw 2e prik halen. Dit kan op alle locaties. Let er wel op dat er minimaal 21 dagen tussen de 1e en 2e prik moet zitten.
 • Heeft u al 1 prik gehad met Moderna? Dan moet er minimaal 28 dagen tussen de 1e en 2e prik zitten. Let op: Moderna wordt niet op alle locaties geprikt.

Liever een afspraak maken?

Wilt u liever een afspraak maken voor uw 1e of 2e prik, of uw booster? Dat kan op twee manieren:

 • online via planjeprik.nl (met DigiD),
 • telefonisch via het landelijke afsprakennummer 0800 - 7070. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. De telefonist stelt u een aantal vragen en plant twee afspraken voor u in. Het vaccineren bestaat namelijk uit twee prikken.

Vaccinatielocaties

De vaccinatielocaties zijn verspreid over de stad en goed toegankelijk, ook met een rolstoel of rollator. Er zijn rolstoelen aanwezig waar u gebruik van kunt maken.

Zoek een vaccinatielocatie >

Op onze locaties gelden de maatregelen van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje.

Dit neemt u mee naar de afspraak:

 • Uw ID-kaart of paspoort*
 • Een mondkapje
 • Trek kleding aan waarbij u makkelijk uw bovenarm kunt ontbloten
 • Neem voor de boosterprik ook de uitnodiging of de bevestiging van de afspraak mee

*Ongedocumenteerden kunnen zonder paspoort of ID bij ons terecht.

Hulp nodig?

Als u geen vervoer heeft naar de vaccinatielocatie, kunt u hulp vragen aan iemand die u kent. Bijvoorbeeld uw buren, familie of vrienden. Lukt dat niet, neem dan contact op met Voor Elkaar in Amsterdam. Zij hebben een aantal vrijwilligers die mensen (tegen een kleine onkostenvergoeding) met de auto willen brengen naar de vaccinatiestraat.

Neem zo tijdig mogelijk contact op met Voor Elkaar in Amsterdam, dan zullen zij hun best doen om vervoer te regelen. Voor Elkaar in Amsterdam kan helaas niet garanderen dat er een vrijwilliger beschikbaar is op het moment van uw prikafspraak.

Na de prik

Na de prik zit u nog 15 minuten in een wachtkamer om te zien of er een allergische reactie optreedt. Er is altijd een arts aanwezig.

Mogelijke bijwerkingen

Na de prik kunt u een paar dagen last hebben van spierpijn of koorts. Dit is normaal. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met uw huisarts.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met GGD Amsterdam.