Pad tot huidige pagina

Preventie alcohol- en drugsgebruik

Lijst

Het gezondheidspreventief drugsbeleid is gericht op:

  • voorkomen dat jongeren onder de 18 alcohol of drugs gaan gebruiken
  • inzicht geven in de risico's en de weg wijzen naar hulpverlening

Onze aanpak

Lijst

Uitstel eerste gebruik

Alcohol- en drugsgebruik is extra schadelijk voor jongeren omdat hun brein nog in ontwikkeling is.

Programma’s voor scholen

  • Helder op School: een preventieprogramma van het Trimbos Instituut voor het primair en voortgezet onderwijs, mbo, hbo en universitair onderwijs.
  • Met Samen Fris gaan jongeren en hun ouders samen aan de slag. Er zijn verschillende varianten voor praktisch en theoretisch onderwijs.

Scholen kunnen bij Gezonde School Amsterdam terecht voor ondersteuning en advies op maat.

Drugs testen en monitoren drugsmarkt

De drugstestservice is een belangrijk instrument bij het monitoren van de drugsmarkt Als er extra riskante drugs in omloop zijn kunnen we snel actie ondernemen.

Bewust maken risico's en hulpaanbod

  • We geven online voorlichting aan toeristen over het Amsterdamse hulpaanbod, zodat ze weten waar ze terecht kunnen bij een drugsincident.
  • We proberen door voorlichting riskant drugsgebruik door studenten te voorkomen en verminderen. We hebben daarbij speciale aandacht voor toekomstige en internationale studenten.

Contact met problematische gebruikers

In een pilot screenen we patiënten op de spoedeisende hulp en arrestanten op problematisch gebruik. Wij bieden hen een gesprek met een specialist aan die kan doorverwijzen naar de juiste hulp.

Harm reduction jongeren in maatschappelijke opvang

Jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar in de maatschappelijke opvang gebruiken relatief veel cannabis.

  • We verbeteren het interventieaanbod in de instellingen voor maatschappelijke opvang.
  • We organiseren werksessies voor een gerichte en structurele aanpak binnen de instellingen.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.