Onderwijs forensische geneeskunde

Opleiding forensische geneeskunde

Forensische geneeskunde is een vak in ontwikkeling. Het is nog geen examenvak in de basisopleiding tot arts en er is ook nog geen universitaire opleiding voor.

Maar er wordt wel onderwijs in de forensische geneeskunde gegeven: aan medisch studenten, aan huisartsen en aan artsen in opleiding tot forensisch arts. Ook in de postacademische bijscholing voor huisartsen is het een populair onderwerp.

Omdat de GGD Amsterdam de enige GGD in Nederland is met een aparte afdeling forensische geneeskunde, spelen de Amsterdamse forensisch artsen een belangrijke rol als docent in het forensisch medisch onderwijs.
Aan het VUMC verzorgt de GGD onderwijs in de forensische geneeskunde. Co-assistenten aan de Amsterdamse universiteiten kunnen ook stage lopen bij de afdeling. Artsen in opleiding tot forensisch arts lopen soms ook stage in Amsterdam, als in hun eigen regio 'weinig gebeurt'. Ook voor de beroepsopleiding levert de GGD docenten.

Leerboeken


De lijkschouw in de praktijk : met 424 afbeeldingen in kleur
U.J.L. Reijnders, C. Das / GGD Amsterdam. Algemene Gezondheidszorg. - 4e herz. dr. - Houten : Prelum Uitgevers, 2012. - 245 p

Handboek forensische en penitentiaire geneeskunde
red. W.L.J.M. Duijst, C. Das / GGD Amsterdam. Algemene Gezondheidszorg. - Apeldoorn; [etc.] : Maklu, 2011. - 350 p.

Herkenning van letsel door lichamelijk geweld : onderzoek, evaluatie en beleid : een praktische handleiding voor hulpverleners / U.J.L. Reijnders, C. Das, B.C. Drijber, R. Luif. - Houten : Prelum Uitgevers, 2008. - 235 p
Dit boek met 600 afbeeldingen in kleur bevat praktische handvatten voor het herkennen van en het omgaan met letsel door lichamelijk geweld

De lijkschouw in de praktijk : met 260 afbeeldingen in kleur
U.J.L. Reijnders, C. Das / GGD Amsterdam. Algemene Gezondheidszorg. - Maarn : Prelum Uitgevers, 2007. - 163

Overlijdensverklaringen en artsen : wet en praktijk
C. Das / GG&GD Amsterdam. Algemene Gezondheidszorg. - [S.l.] : [s.n.], 2004. - 120 p. : In 2004 verscheen van de hand van het hoofd van de afdeling forensische geneeskunde het eerste proefschrift in Nederland (bij de Vrije Universiteit) over een forensisch medisch onderwerp.