Onderzoek Forensische Geneeskunde

De missie van de onderzoeksgroep Forensische Geneeskunde is kennisontwikkeling binnen de forensische geneeskunde en het bevorderen van de kwaliteit van forensisch medisch handelen.

Onderzoek richt zich op concrete vragen, knelpunten en kennishiaten die direct worden opgemerkt vanuit de praktijk. Met de verkregen kennis willen wij bijdragen aan de professionalisering en academisering van de forensische geneeskunde.

Onderzoek

Het type onderzoek dat wij uitvoeren is divers. Door de directe link met de praktijk loopt het uiteen van epidemiologisch onderzoek tot evaluatieonderzoek en onderzoek gericht op kwaliteitsverbetering.

Bij de uitvoering van onderzoek gebruiken we wetenschappelijke methoden. Op deze wijze  wordt bijgedragen aan de professionalisering van het dagelijks handelen van forensisch artsen en forensisch verpleegkundigen, en kwaliteit van zorg.

Onderzoeksprogramma

Ons onderzoeksprogramma heeft betrekking op alle taakvelden in de eerstelijns forensische geneeskunde, waaronder:

 • Lijkschouw en postmortaal onderzoek
 • Medische arrestantenzorg
 • Forensisch-medisch onderzoek bij slachtoffers van geweld en slachtoffers van zedendelicten

Het programma stellen wij vast op basis van de volgende informatiebronnen:

 • Kennisagenda Forensische Geneeskunde 2019-2024 van het Forensisch Medisch Genootschap
 • Praktijk
 • Ministeries van VWS en J&V
 • Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld het Nederlands Forensisch Instituut en het Forensisch Medisch Genootschap

Leerstoel Forensische Geneeskunde

De verbinding tussen wetenschap en praktijk is verankerd door de leerstoel ‘Eerstelijns Forensische Geneeskunde’ aan het Amsterdam UMC; Locatie AMC, bekleed door forensisch arts Prof. Dr. Udo Reijnders. De leerstoel bevordert de academisering van de forensische geneeskunde en faciliteert het wetenschappelijk (promotie)onderzoek binnen dit vakgebied. Leidend hierbij is de Kennisagenda Forensische Geneeskunde 2019-2024 van het Forensisch Medisch Genootschap.

Samenwerkingspartners

Sinds 2013 onderhoudt de GGD Amsterdam het Registratienetwerk Forensische Geneeskunde (RFG) een samenwerkingsverband van meerdere GGDen. Hiernaast werken we samen met de Nationale Politie het Openbaar Ministerie het Amsterdam UMC; Locatie AMC het Co van Ledden Hulsebosch Center for Forensic Science and Medicine (CLHC) het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) GGD GHOR Nederland en andere GGD-en.

Publicaties

De opgedane kennis delen wij met de praktijk en het wetenschappelijke domein, in de vorm van publicaties in (inter)nationale (wetenschappelijke) tijdschriften en rapporten.

Daarnaast benaderen wij actief de beroepsgroep forensische geneeskunde, (GGD-)samenwerkingspartners, vakpers en algemene media, om onze onderzoeken zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en kennisoverdracht zoveel mogelijk te faciliteren.

Publicatielijst Forensische Geneeskunde 2015-2020 (PDF, 111 kB)

Leden onderzoeksgroep

Binnen de onderzoeksgroep Forensische Geneeskunde zijn meerdere onderzoekers werkzaam.

 • Prof. Dr. Udo Reijnders
 • Dr. Marcel Buster
 • Dr. Manon Ceelen
 • Dr. Tina Dorn
 • Dr. Vina Slev

Meer informatie of samenwerken ?

Wilt u met ons samenwerken of onderzoek door ons laten uitvoeren?
Of wilt u cijfers, rapporten of andere informatie opvragen?

Neem dan contact met ons op via onderzoekFG@ggd.amsterdam.nl