Kennisagenda Forensische Geneeskunde

Het veld is volop in ontwikkeling en de behoefte aan onderzoek binnen de forensische geneeskunde neemt toe.

Dit blijkt onder meer uit de in 2019 gepresenteerde Kennisagenda Forensische Geneeskunde ontwikkeld door het Forensisch Medisch Genootschap, de beroepsvereniging van forensisch artsen.

In de kennisagenda is een 8-tal kennishiaten gepresenteerd. Dit zijn onderwerpen waarvoor een behoefte bestaat aan meer kennisvergaring door middel van wetenschappelijk onderzoek.