Lopend onderzoek

 • Promotieonderzoek: Maartje Goudswaard, Universiteit van Amsterdam.
  Dating of injury with new markers in superficial skin biopsies (ZonMw-project; Universiteit van Amsterdam i.s.m. Vrije Universiteit Amsterdam en GGD Amsterdam)
 • Promotieonderzoek: Nienke Zinger, Nivel.
  Zicht op Kwaliteit Medische Arrestantenzorg: van meten naar verbeteren middels kwaliteitsindicatoren (ZonMw-project; Nivel i.s.m. AMC - Universiteit van Amsterdam en GGD Amsterdam)
 • Promotieonderzoek: Nadia Hakkenbrak, Amsterdam UMC. Te voorkomen overlijdensgevallen na een trauma (Amsterdam UMC: Locatie AMC en VUmc i.s.m. GGD Amsterdam)
 • Promotieonderzoek: Miriam van Houten, Radboud UMC. Ouderenmishandeling (Radboud UMC, GGD Amsterdam, Universitair Gezondheidscentrum Heyendael, artsenfederatie KNMG)
 • Op weg naar een onderzoeksdata-infrastructuur in de forensische geneeskunde (ZonMw-project; i.s.m. Nivel, Universiteit Maastricht, Lygature, FMG, NFI, GGD GHOR en V&VN)
 • Gezondheidsmonitor Stroomstootwapen (Nivel i.s.m. GGD Amsterdam, i.o.v. Politie)
 • Speciaal register voor drugsgerelateerde sterfte (i.s.m. Trimbos-instituut en GGD Amsterdam- afdeling Gezond Leven en afdeling FGMA)
 • Suïcide door middel van ‘zelfdodingspoeders’ (i.s.m. 113 suïcidepreventie)
 • Richtlijnontwikkeling lijkschouw en forensisch medisch onderzoek (FMO) (ZonMw-project; Forensisch Medisch Genootschap (FMG) i.s.m. Maastricht University, GGD GHOR, GGD Amsterdam, AMC - Universiteit van Amsterdam en Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten)
 • Zorgbehoefte van bezoekers van het letselspreekuur
 • Postmortale toxicologie, periodieke rapportage