Onderzoek naar de ouderdom van bloeduitstortingen

De afdeling Forensische geneeskunde van de GGD en de afdeling Public and Occupational Health van het Amsterdam UMC doen samen onderzoek naar de ouderdom van bloeduitstortingen (blauwe plekken).

Waarom dit onderzoek

Bij letsel na een misdrijf kan het belangrijk zijn om te bewijzen wanneer het letsel is ontstaan. Bijvoorbeeld als er sprake is van huiselijk geweld zonder getuigen. Met dit onderzoek willen wij een techniek ontwikkelen om de ouderdom van bloeduitstortingen te bepalen. Deze methode kan dan worden gebruikt door politie en justitie.

Meehelpen met het onderzoek

U kunt meehelpen met het onderzoek als vrijwilliger. Dat kan als u zichtbare bloeduitstortingen (niet op gezicht, handen of voeten) heeft waarvan u het tijdstip van ontstaan weet en die bij voorkeur kan laten zien met bijvoorbeeld foto’s, filmpjes of tijdstippen van telefoongesprekken. Alleen volwassenen (18 jaar of ouder) kunnen meedoen.

Meedoen of interesse?

Mail ons onderzoeksteam: deelname.blauweplek@ggd.amsterdam.nl

Zet uw telefoonnummer in uw e-mail. We nemen contact met u op voor een afspraak of om u meer informatie te geven.

Over het onderzoek

  • Wij zullen een stukje huidweefsel afnemen van 3 mm doorsnede in het midden van de bloeduitstorting. De huid zal eerst worden verdoofd. Dit wordt een huidbiopt genoemd.
  • De afspraak bij de GGD duurt ongeveer 20 minuten.
  • Locatie: GGD Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 100, 1e verdieping.

Meer informatie

English

In this study we look into the age of bruises.

Why this study

If a crime causes an injury it may be necessary to proof when the injury occurred. For example, if there is domestic violence without witnesses. With this research we want to develop a technique to determine the age of bruises. This method can then be used by the police and judicial authorities.

Helping this study

You can help the study as a volunteer. You can participate if you have visible bruises (not on your face, hands or feet) for which you know the time of occurrence and preferably can show it with, for example, photos, videos or times of phone calls. Only adults (18 years or older) can participate.

Do you want to participate or are you interested?

Send an email to our research team: participate.bruise@ggd.amsterdam.nl

Please include your phone number in your email. We will contact you for an appointment at the GGD at Nieuwe Achtergracht 100 or to give you more information.

The appointment will take about 20 minutes.

We will take a small piece of skin tissue of 3 mm in diameter in the middle of the bruise. The skin will first be numbed. This is called a skin biopsy.